Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu cefnogaeth i wrthderfysgaeth, atal #ViolentExtremism ac adeiladu heddwch yn #SriLanka

| Awst 15, 2019

Y Comisiwn Ewropeaidd, trwy ei Offeryn cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch, wedi dyrannu € 8.5 miliwn i gefnogi ymdrechion Sri Lankan i atal eithafiaeth dreisgar, adeiladu gwytnwch cymunedol, a hyrwyddo heddwch a goddefgarwch. Bydd hefyd yn cyfrannu at y broses adeiladu heddwch barhaus trwy i bobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol a ffoaduriaid ddychwelyd i'w tir.

Y dyraniad hwn ar ôl cyfarfod yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Federica Mogherini yn gynharach y mis hwn â Gweinidog Tramor Sri Lanka, lle tanlinellodd barodrwydd yr UE i gefnogi Sri Lanka yn wyneb heriau terfysgaeth ac eithafiaeth dreisgar. y Ymosodiadau terfysgol Sul y Pasg yn Sri Lanka lladd pobl 258 ac anafu llawer mwy.

Mae atal ac ymateb i ymosodiadau terfysgol fel hyn yn her ychwanegol i Sri Lanka ynghyd â nifer o heriau eraill wrth drosglwyddo i heddwch gwydn ar ôl blynyddoedd lawer o wrthdaro, megis ffoaduriaid, pobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol, a thir y nodwyd ei fod wedi'i halogi o bosibl â mwyngloddiau a gweddillion ffrwydrol. .

Bydd cefnogaeth y Comisiwn € 8.5m yn dilyn dull tair darn: Bydd yn cefnogi llunwyr polisi Sri Lankan, awdurdodau cymwys a'r canghennau diogelwch a barnwrol yn eu cenhadaeth i atal ac ymateb i fygythiadau ac ymosodiadau terfysgol mewn modd sy'n cydymffurfio â hawliau dynol; bydd yn canolbwyntio ar atal eithafiaeth dreisgar a bydd yn cefnogi rhanddeiliaid lleol perthnasol i ddatblygu a lledaenu ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth cadarnhaol, yn benodol trwy bartneriaethau ag actorion cyfryngau cymdeithasol byd-eang; a bydd yn cyfrannu at gamau olaf clirio mwyngloddiau yn nhri rhanbarth gogleddol Sri Lanka, ac yn canolbwyntio ar adeiladu heddwch i atgyfnerthu cydlyniant a chymod cenedlaethol.

I gael mwy o wybodaeth am gysylltiadau UE-Sri Lanka, ewch i'r gwefan Dirprwyaeth yr Undeb Ewropeaidd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Y Comisiwn Ewropeaidd, Radicalization, diogelwch, Terfysgaeth

Sylwadau ar gau.