Ni fydd unrhyw fargen #Brexit yn cael ei stopio, meddai Hammond

| Awst 15, 2019
Bydd y Senedd yn rhwystro Brexit dim bargen os bydd pobl anetholedig y tu ôl i'r Prif Weinidog Boris Johnson yn ceisio tynnu Prydain allan o'r Undeb Ewropeaidd ar Hydref 31 heb gytundeb, y cyn-weinidog cyllid Philip Hammond (Yn y llun) meddai ddydd Mercher (14 Awst), ysgrifennu Guy Faulconbridge ac James Davey.

Mae'r Deyrnas Unedig yn anelu tuag at argyfwng cyfansoddiadol gartref ac yn ornest gyda'r UE wrth i Johnson addo gadael y bloc ymhen dyddiau 77 heb fargen oni bai ei bod yn cytuno i aildrafod ysgariad Brexit.

Ar ôl mwy na thair blynedd o Brexit yn tra-arglwyddiaethu ar faterion yr UE, mae’r bloc wedi gwrthod ailagor y Cytundeb Tynnu’n Ôl dro ar ôl tro sy’n cynnwys polisi yswiriant ffin yn Iwerddon y cytunodd rhagflaenydd Johnson, Theresa May, ym mis Tachwedd.

Dywedodd Hammond, a wasanaethodd fel gweinidog cyllid May am dair blynedd, fod pobl anetholedig yn swyddfa Johnson yn Downing Street yn gosod Llundain ar gwrs “anochel” tuag at Brexit dim bargen trwy fynnu bod y cefn llwyfan yn cael ei ollwng.

“Mae’r bobl y tu ôl i hyn yn gwybod bod hynny’n golygu na fydd bargen,” meddai Hammond wrth y BBC. “Mae’r Senedd yn amlwg yn gwrthwynebu allanfa dim bargen, a rhaid i’r prif weinidog barchu hynny.”

Mae ymyrraeth gyhoeddus gyntaf y cyn-weinidog ers ymddiswyddo yn dangos penderfyniad grŵp o wneuthurwyr deddfau dylanwadol i rwystro Johnson os bydd yn mynd am Brexit dim bargen.

Dywedodd Hammond ei fod yn hyderus y byddai senedd, lle mae mwyafrif yn gwrthwynebu Brexit dim bargen, yn dod o hyd i ffordd i rwystro’r canlyniad hwnnw.

Fodd bynnag, mae'n aneglur a oes gan wneuthurwyr deddfau yr undod neu'r pŵer i ddefnyddio calon democratiaeth Prydain 800-mlwydd-oed i atal Brexit dim bargen ar Hydref 31 - sy'n debygol o fod yn symudiad mwyaf canlyniadol y Deyrnas Unedig ers yr Ail Ryfel Byd.

Dywed gwrthwynebwyr o ddim bargen y byddai'n drychineb i'r hyn a oedd unwaith yn un o ddemocratiaethau mwyaf sefydlog y Gorllewin. Byddai ysgariad afreolus, medden nhw, yn brifo twf byd-eang, yn anfon tonnau ysgytwol trwy farchnadoedd ariannol ac yn gwanhau honiad Llundain i fod yn ganolfan ariannol flaenllaw'r byd.

Dywed cefnogwyr Brexit y gallai fod aflonyddwch tymor byr yn sgil ymadawiad dim bargen ond y bydd yr economi yn ffynnu os cânt eu torri’n rhydd o’r hyn y maent yn ei daflu fel arbrawf tynghedu mewn integreiddio sydd wedi arwain at Ewrop yn cwympo y tu ôl i Tsieina a’r Unol Daleithiau.

Gan anelu tuag at un o'r argyfyngau cyfansoddiadol mwyaf mewn canrif o leiaf, mae elitaidd Prydain yn ffraeo ynghylch sut, pryd a hyd yn oed a fydd canlyniad y refferendwm sioc 2016 yn cael ei weithredu.

Rhan o'r broblem yw bod cyfansoddiad Prydain, a oedd unwaith yn cael ei chyffwrdd fel model byd-eang, yn ddiamod ac yn amwys. Mae'n dibynnu ar gynsail, ond nid oes llawer i Brexit.

Dywedodd siaradwr Tŷ’r Cyffredin, John Bercow, wrth gynulleidfa yn yr Alban y gallai deddfwyr atal Brexit dim bargen ac y byddai’n brwydro yn erbyn unrhyw ymgais i brolio, neu atal y senedd “gyda phob asgwrn yn fy nghorff”.

“Ni allwn gael sefyllfa lle mae’r senedd yn cael ei chau i lawr - rydym yn gymdeithas ddemocrataidd,” y Telegraph dyfynnodd Bercow fel un a ddywedodd mewn digwyddiad ar ymylon Gŵyl Caeredin.

“A bydd y senedd yn cael ei chlywed a does neb yn mynd i ddianc, hyd y gwn i, ag atal hynny rhag digwydd,” ychwanegodd y dyn 56 sy’n dweud iddo bleidleisio’n ‘Aros’ yn refferendwm Brexit 2016.

Mae Johnson, a ddisodlodd fis Mai ar ôl iddi fethu deirgwaith i gael ei bargen Brexit drwy’r senedd, wedi gwrthod diystyru proroguing Tŷ’r Cyffredin ac mae cefnogwyr Brexit wedi ei annog yn selog i wneud hynny os oes angen.

Dywedodd Hammond nad oedd yr ymgyrch Gadael yn refferendwm 2016 yn ystyried dim bargen fel opsiwn tebygol, felly byddai gadael o dan yr amodau hynny yn frad o’r refferendwm a fyddai’n lleihau’r genedl i fod yn “Loegr fach sy’n edrych i mewn”.

Byddai'r Deyrnas Unedig, meddai, dan fygythiad gyda refferenda yn debygol ar annibyniaeth yr Alban ac Iwerddon unedig.

Mae prif gynghorydd Johnson, Dominic Cummings, wedi dweud y gallai oedi cyn galw etholiad cyffredinol tan ar ôl Hydref 31, hyd yn oed pe bai’n colli cynnig dim hyder, gan ganiatáu ar gyfer Brexit dim bargen tra bod y senedd yn cael ei diddymu.

Yn amlwg gydag ef mewn golwg, dywedodd Hammond fod yna bobl “sy’n tynnu’r tannau yn Downing Street, y rhai sy’n gosod y strategaeth.”

Gwrthododd Cummings wneud sylw i Reuters.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.