Symudwyd asedau #RescEU i helpu #Greece i ymladd tanau coedwig dinistriol

| Awst 15, 2019

Yn dilyn y cais am gymorth o Wlad Groeg, rescEU mae asedau wedi cael eu cynnull i fynd i'r afael â thanau coedwig sy'n ysbeilio sawl ardal yng Ngwlad Groeg. Fel ymateb ar unwaith, mae'r Undeb Ewropeaidd eisoes wedi helpu i symud tair awyren ymladd coedwig o warchodfa achub o'r Eidal a Spainto i gael eu hanfon yn gyflym i'r rhanbarthau yr effeithir arnynt.

Dywedodd y Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides: “Mae’r UE yn sefyll mewn undod llawn â Gwlad Groeg ar yr adeg anodd hon. Mae'r awyrennau eisoes ar waith, yn ymladd y tanau. Mae'r ymateb uniongyrchol hwn yn profi gwerth ychwanegol achubiaeth sy'n gwneud ein hymateb yn fwy cadarn, cyflym ac effeithlon. Ar ben hynny, mae hon yn enghraifft wirioneddol o'r gwerthoedd Ewropeaidd cyffredin y mae SaveEU yn seiliedig arnynt: undod ac amddiffyn bywydau ein dinasyddion Ewropeaidd. Rwy'n ddiolchgar i'r Eidal a Sbaen am eu cynigion o gymorth. Rydyn ni'n barod i ddarparu cymorth pellach. "

Ddoe, roedd y comisiynydd yn Athen lle cyfarfu â’r Prif Weinidog Kyriakos Mitsotakis ac ymweld â Chanolfan Argyfwng Amddiffyn Sifil Gwlad Groeg i gael ei friffio ynghyd â’r Gweinidog Diogelu Dinasyddion Michalis Chrysochoidis a goruchwylio gweithrediad asedau achubEU. Mae'r System fapio lloeren Ewropeaidd Copernicus yn helpu i ddarparu mapiau asesu difrod o'r ardaloedd yr effeithir arnynt. Darllenwch y datganiad i'r wasg llawn yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Trychinebau, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Cronfa Undod Undeb Ewropeaidd, Gwlad Groeg

Sylwadau ar gau.