Bydd llywodraeth hyderus #Huawei y DU yn gwrthsefyll pwysau “â chymhelliant gwleidyddol”

| Awst 16, 2019

Mae Tech titan Huawei yn “hyderus” y bydd llywodraeth y DU yn gwrthsefyll pwysau “â chymhelliant gwleidyddol” i ollwng y cwmni Tsieineaidd o’i gynlluniau 5G.

Mae America wedi bod yn pwyso ar Brydain i atal Huawei rhag cyflenwi seilwaith ar gyfer rhwydwaith symudol y dyfodol.

Mae Washington wedi rhybuddio y gallai arwyddo cytundeb masnach ar ôl Brexit ddibynnu ar benderfyniad y DU i weithio gyda Huawei.

Victor Zhang, Llywydd Materion Byd-eang, Huawei

Er gwaethaf y bygythiad, dywedodd Victor Zhang, llywydd materion byd-eang Huawei, na fyddai “dim bargen” â Phrydain yn effeithio ar fuddsoddiad na swyddi’r cwmni yn y DU.

Ychwanegodd: “Ni fydd beth bynnag fydd yn digwydd ar yr ochr wleidyddol yn effeithio ar benderfyniad Huawei yn y DU.

“Byddwn yn parhau â'n buddsoddiad yn y DU oherwydd bod gan y DU fantais o dalent a'r amgylchedd Ymchwil a Datblygu.

“Cawsom gyfathrebu da iawn gyda’r llywodraeth flaenorol [Mrs Theresa May].

“Rydyn ni’n credu y byddwn ni’n cael sgyrsiau da iawn gyda’r llywodraeth newydd.

“Rwy’n credu y bydd llywodraeth y DU yn gwneud y penderfyniad cywir ar sail y ffeithiau a’r dystiolaeth.”

Mae America yn credu bod Huawei yn fygythiad i ddiogelwch rhyngwladol oherwydd cysylltiadau honedig y cwmni â llywodraeth China.

Fodd bynnag, nid yw'r UD wedi darparu unrhyw dystiolaeth eto i ategu'r honiadau

Dywedodd Mr Zhang: “Nid mater diogelwch yw Huawei, mewn gwirionedd mae’n fater rhyfel masnach rhwng China a’r Unol Daleithiau.”

O dan Mrs May cytunodd y llywodraeth i adael i Huawei weithio ar feysydd di-graidd o osod rhwydwaith 5G.

Nawr, gyda Boris Johnson yn Brif Weinidog, mae Washington wedi cynyddu'r pwysau i ollwng Huawei.

Awgrymodd John Bolton, diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau y dylai’r DU edrych eto ar Huawei “o sgwâr un”.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, gwleidyddiaeth, UK, US

Sylwadau ar gau.