#AkademikLomonosov - Gorsaf ynni niwclear arnofiol gyntaf y byd ar fin cael ei lansio yr wythnos hon

| Awst 19, 2019

Yr wythnos hon bydd gorsaf ynni niwclear arnofiol yn cael ei thynnu trwy Lwybr Môr y Gogledd i'w gyrchfan olaf yn yr Arctig, gan nodi “carreg filltir hanesyddol” wrth archwilio'r Arctig.

Ar 23 Awst bydd y cwmni o Rwsia Rosatom yn dechrau tynnu ei orsaf ynni niwclear arnofiol gyntaf o Murmansk i Pevek yn Chukotka.

O'r enw Akademik Lomonosov (llun), y llong enfawr yw gorsaf ynni niwclear arnofiol gyntaf y byd ac mae'n rhan allweddol o ymdrechion Rwsia ac eraill i ehangu gweithgareddau yn y rhanbarth.

Fodd bynnag, mae'r prosiect gwerth biliynau o ewro wedi dod dan ymosodiad gan Greenpeace. Mae’r grŵp amgylcheddol gwrth-niwclear cryf wedi mynd cyn belled â’i ddisgrifio fel “Chernobyl ar rew.”

Mae Rosatom, cwmni ynni niwclear y wladwriaeth, wedi taro nôl ar honiadau o’r fath, gan fynnu nad yw’r planhigyn “yn peri unrhyw fygythiad i’r amgylchedd”.

y Akademik Lomonosov i fod i wneud ei ffordd 4,000 milltir ar draws Cefnfor yr Arctig i gyflenwi trydan i Pevek, tref borthladd dwyreiniol anghysbell.

Wrth ymateb i’r feirniadaeth, dywedodd Rosatom, cwmni niwclear Rwsia, ei bod yn bryd i Greenpeace “gymryd gwiriad pwyll” a gweithio gyda nhw i sicrhau “byd glanach a gwyrddach”.

Fe alwodd sylw “Chernobyl on ice” gan Greenpeace yn “ddim byd ond clickbait a scaremongering”, gan ychwanegu nad oedd tystiolaeth gredadwy i gefnogi’r cyhuddiad.

Yn wahanol i feirniadaeth o’r fath, mae llawer yn dadlau y gall peirianwyr o Rwsia “ymfalchïo” wrth lansio unig rig arnofio niwclear y byd.

Mae'r cwch cwch 472-troedfedd, wedi'i addurno mewn gwyn, coch a glas, lliwiau baner Rwsia, yn orsaf bŵer 70-megawat sy'n gallu cynhyrchu digon o drydan ar gyfer tua chartrefi 100,000, sy'n cyfateb i dref Ewropeaidd maint canolig.

Mae ei ddyluniad yn cyfuno elfennau o'r unedau pŵer trafnidiaeth a ddefnyddir mewn torwyr iâ niwclear a dyluniadau gweithfeydd pŵer niwclear llonydd. Yn ymfalchïo mewn system ddiogelwch o'r radd flaenaf, mae hyd oes y planhigyn hyd at 40 mlynedd, a allai fod yn hir i 50 mlynedd.

Akademic Lomonosov fydd y gwaith niwclear mwyaf gogleddol yn y byd ac mae'n allweddol i gynlluniau i ddatblygu'r rhanbarth yn economaidd. Mae tua 2 miliwn o Rwsiaid yn byw ger arfordir yr Arctig mewn pentrefi a threfi tebyg i Pevek, aneddiadau y gellir eu cyrchu yn aml mewn awyren neu long yn unig, os yw'r tywydd yn caniatáu.

Cymerodd t fwy na degawd i adeiladu a chludo dau adweithydd niwclear KLT-40S, yn debyg i'r rhai a ddefnyddir ar dorwyr iâ niwclear Rwsia. Mae'r adweithyddion yn defnyddio wraniwm wedi'i gyfoethogi'n isel ac yn gallu cynhyrchu 70MW cyfun o drydan.

Dywed Rosatom fod y platfform “bron yn anghredadwy” ac yn gallu gwrthsefyll gwrthdrawiadau â mynyddoedd iâ ac effaith ton saith metr. Mae technoleg ar fwrdd eisoes wedi'i defnyddio ar fflyd Rwsia o dorwyr iâ niwclear.

Mae'r daith y bwriedir ei gwneud ar hyd Llwybr Môr y Gogledd yn garreg filltir ar gyfer defnydd cynyddol Rwsia o ynni niwclear yn ei chynlluniau ar gyfer ehangu'r Arctig.

Mae arbenigwyr llongau Arctig wedi galw bod cwblhau’r planhigyn yn “garreg filltir” i Rosatom a diwydiant adeiladu llongau Rwsia. ”

Bydd yn defnyddio ei adweithyddion niwclear deublyg i ddarparu gwres ac egni i gartrefi a diwydiannau ynni-ddwys.

Dywedodd llefarydd ar ran Rosatom y bydd y prosiect yn darparu ynni glân i’r rhanbarth anghysbell ac yn caniatáu i awdurdodau ymddeol gwaith niwclear sy’n heneiddio a gorsaf bŵer llosgi glo.

Mae'r cysyniad o adweithydd niwclear sydd wedi'i leoli ym Môr yr Arctig wedi tynnu beirniadaeth gan amgylcheddwyr ond mae llawer yn dadlau nad oes sail i feirniadaeth o'r fath, gan dynnu sylw at brif fuddion y cynllun, ei symudedd a'i allu i weithio mewn rhanbarthau anghysbell.

Dywedodd Rebecca Pincus, arbenigwr diogelwch Arctig uchel ei barch yn yr Unol Daleithiau, fod lle i gredu y bydd y Rwsiaid yn gwneud eu gorau gyda’r llong niwclear, gan dynnu sylw bod yr awdurdodau’n datblygu’r Arctig oherwydd ei “bwysigrwydd aruthrol”.

Dywedodd fod y Rwsiaid yn cydnabod bod hyn yn digwydd mewn “enfys bysgod” gan ychwanegu: “Mae'r byd yn gwylio'r hyn sy'n digwydd yn Arctig Rwsia ac felly rwy'n credu bod cryn dipyn o graffu a phwysau i sicrhau nad oes unrhyw beth yn mynd o'i le.”

Dywedodd Pincus ei bod yn bosibl y bydd gwledydd Cyngor yr Arctig un diwrnod yn trafod ffyrdd o efelychu “stori lwyddiant” cwch niwclear Rwsia.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, ynni, EU, Foratom, ynni niwclear, Rwsia

Sylwadau ar gau.