#WorldWildlifeConference - Mae'r UE yn pwyso am well amddiffyniad o'r rhywogaethau sydd fwyaf dan fygythiad yn y byd

| Awst 19, 2019

Ymunodd yr UE â phartïon eraill yng Nghynhadledd 18th y Partïon (CoP18) i'r Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Fasnach mewn Rhywogaethau mewn Perygl (CITES), a ddechreuodd yn Genefa, y Swistir ar 17-18 Awst, i gymryd mesurau ychwanegol i amddiffyn rhywogaethau sydd fwyaf dan fygythiad yn y byd rhag gor-ecsbloetio trwy fasnach ryngwladol.

Mae CITES yn gytundeb byd-eang sy'n ceisio gwneud masnach ryngwladol mewn bywyd gwyllt yn gynaliadwy ac i wrthsefyll masnach anghyfreithlon. Bydd yr UE yn pwyso am weithredu'r rheolau presennol yn fwy effeithiol, gan gynnwys trwy Benderfyniad arfaethedig ar fesurau ar gyfer sicrhau cyfreithlondeb masnach o dan y Confensiwn. Yn unol â'i flaenoriaethau o dan y Cynllun Gweithredu'r UE yn erbyn Masnachu Bywyd Gwyllt, yn CoP18 bydd yr UE yn hyrwyddo gorfodi darpariaethau'r Confensiwn yn well gan bob Parti, yn enwedig gan y gwledydd hynny sy'n methu â gweithredu eu rhwymedigaethau dro ar ôl tro ac a allai fod angen cymorth ychwanegol i osgoi cosbau masnach fel y dewis olaf.

Mae hwn yn hanfodol er mwyn mynd i'r afael â potsio a masnachu anghyfreithlon sy'n effeithio ar eliffantod, rhinoseros, teigrod, pangolinau a phren coed. Bydd mabwysiadu 'Gweledigaeth Strategol' newydd ar gyfer CITES ar gyfer y blynyddoedd 2021 i 2030 yn rhoi cyfle i gydgrynhoi ac egluro rôl CITES yng nghyd-destun ehangach llywodraethu amgylcheddol rhyngwladol. Mae hyn hefyd yn cynnwys y fframwaith bioamrywiaeth ôl-2020 sy'n cael ei ddatblygu ochr yn ochr o dan y Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Y Swistir, fasnach mewn Bywyd Gwyllt

Sylwadau ar gau.