Datganiad gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Mogherini a'r Comisiynydd Stylianides ar #WorldHumanitarianDay2019

| Awst 20, 2019

Ar eleni Diwrnod Dyngarol Byd, (19 Awst) talodd yr Undeb Ewropeaidd deyrnged i ymrwymiad y rhai sy'n peryglu eu bywydau i ddarparu cymorth dyngarol ledled y byd, wrth i'r risg y mae gweithwyr dyngarol yn ei hwynebu barhau i gynyddu.

Mae parch diamwys cyfraith ryngwladol, diogelwch gweithwyr dyngarol a'u mynediad dilyffethair at y rhai mewn angen yn bryder mawr i'r UE. Mae 2019 hefyd yn flwyddyn allweddol ar gyfer Cyfraith Ddyngarol Ryngwladol, wrth i ben-blwydd 70fed Confensiynau Genefa gael ei nodi.

Cynrychiolydd Uchel / Is-Lywydd Federica Mogherini (llun) a gwnaeth y Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides y datganiad a ganlyn: “Mae torri Cyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn parhau i fod yn un o’r heriau mwyaf hanfodol ar gyfer amddiffyn sifiliaid, yn ogystal ag amddiffyn gweithwyr dyngarol a meddygol. Mae trais yn erbyn gweithwyr dyngarol yn effeithio ar sifiliaid ac yn atal miliynau o bobl rhag derbyn cymorth achub bywyd. Ni ddylai achub bywydau gostio bywydau. Mae tua gweithwyr dyngarol 400 wedi dioddef ymosodiadau mawr yn 2018, gan ei gwneud yr ail flwyddyn waethaf mewn hanes. Lladdwyd dros draean ohonyn nhw a herwgipiwyd y traean arall. Mae Diwrnod Dyngarol y Byd yn gyfle i anrhydeddu’r dyngarwyr ymroddedig hyn, ac i eiriol dros eu diogelwch. Dynoliaeth, annibyniaeth, niwtraliaeth a didueddrwydd yw'r egwyddorion y mae cymorth dyngarol yn seiliedig arnynt. Dylai'r rhain amddiffyn gweithwyr rhyddhad, gan eu galluogi i weithredu'n rhydd. Yr UE a'i aelod-wladwriaethau yw arweinydd y byd ym maes cymorth dyngarol. Mae hyrwyddo cymorth dyngarol egwyddorol a pharch at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn parhau i fod wrth wraidd ein hymgysylltiad rhyngwladol. ”

Mae'r datganiad ar gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Diwrnod Dyngarol Byd

Sylwadau ar gau.