Mae'r Comisiynydd Navracsics yn cynnal ail #EuropeanE EDUCATIONSummit

| Awst 21, 2019

Ar 26 Medi, cynhelir yr ail Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd ym Mrwsel. Bydd y digwyddiad undydd yn cael ei gynnal gan y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics.

Bydd yr ail argraffiad hwn yn canolbwyntio ar y proffesiwn addysgu - sydd â rôl allweddol i'w chwarae wrth adeiladu gwir Ardal Addysg Ewropeaidd gan 2025. Bydd trafodaethau'n mynd i'r afael, ymhlith llawer o bynciau, â'r heriau sy'n wynebu athrawon, sy'n gysylltiedig â ffactorau fel cydnabyddiaeth, bri, hyfforddiant, ymreolaeth a demograffeg. Bydd sesiynau'n archwilio atebion i faterion penodol fel defnyddio technolegau newydd yn yr ystafell ddosbarth, addysgu mewn ardaloedd gwledig a hyrwyddo gwerthoedd cyffredin mewn addysg.

Yn ystod yr uwchgynhadledd, bydd y Comisiynydd Navracsics yn cyflwyno Monitor Addysg a Hyfforddiant 2019. Mae rhifyn eleni o adroddiad blaenllaw'r Comisiwn ar addysg yn canolbwyntio ar athrawon ac mae'n seiliedig, ymhlith eraill, ar y canlyniadau diweddaraf o'r Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) Arolwg Rhyngwladol Addysgu a Dysgu.

Cefndir

Am ail flwyddyn mae gweinidogion, arbenigwyr, ac athrawon o bob rhan o Ewrop yn ymgynnull i gyfnewid profiad, mewnwelediadau a syniadau ar ddyfodol addysg yn yr UE. Mae'r uwchgynhadledd yn pwysleisio'r rôl hanfodol y mae addysg yn ei chwarae wrth hyrwyddo gwytnwch, tegwch a chydlyniant cymdeithasol. Helpodd rhifyn y llynedd i yrru trafodaethau ar fentrau polisi newydd sy'n gysylltiedig â'r Maes Addysg Ewropeaidd.

Mae'r digwyddiad

Bydd yr uwchgynhadledd yn cael ei chynnal ar 26 Medi 2019, 09: 00 - 18: 30, yn The Square, Place du Mont Des Arts, 1000 Brwsel. Bydd y digwyddiad livestreamed ar Facebook. Mae'r rhaglen lawn ar gael yma .

Am fwy o wybodaeth ac achrediad i newyddiadurwyr, cysylltwch â: nathalie.vandystadt@ec.europa.eu ac joseph.waldstein@ec.europa.eu

y ffynonellau

#EduSummitEU

Rhaglen Ail Uwchgynhadledd Addysg Ewropeaidd

Livestream ar y digwyddiad Facebook

Mwy am y Uwchgynhadledd Addysg Gyntaf

Monitor Addysg a Hyfforddiant (2018)

Erasmus + ymlaen Facebook

Erasmus + ymlaen Twitter

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Mae dysgu oedolion, addysg, Erasmus, Erasmus +, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Prifysgolion

Sylwadau ar gau.