Mae AQAP ac ISIS yn llenwi gwactod yn #Yemen

| Awst 25, 2019

Mae'r cynnydd diweddar mewn trais yn Yemen rhwng heddluoedd sy'n deyrngar i lywodraeth gyfreithlon yr Arlywydd Abdrabbuh Mansur Hadi a grwpiau sy'n ceisio gwahanu de Yemen wedi agor lle newydd i grwpiau terfysgol, gan gynnwys ISIS ac AQAP, weithredu yn y wlad..

Yn ôl llefarydd Swyddfa Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig (OHCHR), Ravina Shamdasani, mae gan grwpiau arfog sy’n gysylltiedig ag AQAP a grwpiau terfysgol ISIS dwyshaodd eu gweithgareddau yn Yemen yn ystod yr wythnosau diwethaf, gweithgareddau “sydd wedi effeithio’n ddifrifol ar sifiliaid”. Disgrifiodd swyddog y Cenhedloedd Unedig y gweithgareddau newydd hyn fel “datblygiad hynod bryderus”.

Mewn tro diddorol, efallai y bydd ailgychwyn y grwpiau yn gweithio o blaid yr Arlywydd Hadi, gan ei fod yn sefyll i elwa ar eu cryfder o'r newydd wrth wrthweithio gwrthryfelwyr Houthi ar y naill law a'r secessionists ar y llaw arall. Y tu hwnt i fod yn fuddiolwr yn unig, mae sawl allfa cyfryngau yn y rhanbarth a dadansoddwyr ar gyfryngau cymdeithasol wedi tynnu sylw at gysylltiadau pendant ymddangosiadol rhwng elfennau o lywodraeth Hadi a’r grwpiau terfysgaeth, a allai hyd yn oed redeg trwy swyddfa’r Is-lywydd, Abdul Muhsin Al Ahmar.

Daeth yr honiadau o gydweithrediad rhwng celloedd terfysgaeth AQAP a ISIS a’r llywodraeth a gydnabyddir gan y Cenhedloedd Unedig yn fwy credadwy ar ôl i arweinydd rhyngwladol eisiau Abu Al Bara Al Baidani fod yn rhyngwladol llun ymladd ochr yn ochr â lluoedd yr Arlywydd Hadi yn erbyn lluoedd Cyngor Trosiannol y De (STC) yn nhalaith Shabwa. Llwyddodd Lluoedd Elitaidd Shabwa, grŵp arfog sy'n perthyn i'r STC, i arestio Al Baidani yn dilyn gwrthdaro.

Cyhoeddodd sawl siop ychwanegol luniau o elfennau hysbys Al Qaeda yn ymladd ochr yn ochr ag aelodau Plaid Al Islah yn erbyn lluoedd STC yn Shabwa. Nododd sawl siop fod plaid Al Islah, sy'n gysylltiedig â'r Frawdoliaeth Fwslimaidd, wedi hyrwyddo mewnlifiad diffoddwyr terfysgol i rengoedd y llywodraeth.

Mewn ymgais i reoli difrod, honnodd Yasar Al Hosaini, swyddog cyfryngau yn swyddfa’r Arlywydd Hadi, fod yr ymosodiadau yn erbyn lluoedd STC wedi’u mowntio gan fyddin Yemeni, ond erbyn hynny roedd lluniau o ymladdwyr Al Qaeda yn gwisgo dillad Afghanistan wedi lledaenu’n helaeth.

Yn nodedig, hyd yn oed wrth i'r llywodraeth ymdrechu i wadu presenoldeb aelodau Al Qaeda yn eu plith, cyhoeddodd Ansar Al Sharia, rhwydwaith ymbarél terfysgol sy'n cynnwys AQAP, ddatganiad yn honni eu rôl yn yr ymosodiad ar heddluoedd STC.

Mae'r achosion diweddar o ymladd rhwng cynghreiriaid ers talwm wedi cymhlethu'r sefyllfa sydd eisoes yn gymhleth iawn yn y wlad.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, gwleidyddiaeth, Yemen

Sylwadau ar gau.