Mae'r UE yn cyhoeddi cyfraniad uchaf erioed o € 550 miliwn i achub bywydau 16 miliwn o #AIDS #Tuberculosis a #Malaria

| Awst 26, 2019

Mae'r UE wedi cyhoeddi addewid € 550 miliwn i Mae'r Gronfa Fyd-eang yn ystod uwchgynhadledd G7 yn Biarritz. Mae'r Gronfa yn bartneriaeth ryngwladol i ymladd yn erbyn AIDS, twbercwlosis a malaria ledled y byd. Mae ei waith eisoes wedi arbed 27 miliwn o fywydau ers iddo gael ei greu yn 2002.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, y tro hwn: “Mae’r UE wedi bod yn gefnogwr cryf o’r Gronfa Fyd-eang ers ei chreu, pan oedd yn ymddangos bod yr epidemigau AIDS, malaria a thiwbercwlosis yn ddiguro. A heddiw rydym yn cyhoeddi cyfraniad uchaf erioed o € 550 miliwn arall. Rydyn ni'n gobeithio y bydd y gymuned ryngwladol yn dilyn yr un peth ac yn camu'r frwydr i gyflawni targed y Gronfa o ddod ag epidemigau'r afiechydon hyn i ben gan 2030. "

Gwnaeth Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Tusk, sy’n cynrychioli’r UE yn G7 eleni, y cyhoeddiad yn Biarritz. Daw cyn cynhadledd rhoddwyr y Gronfa Fyd-eang a fydd yn cael ei chynnal ym mis Hydref yn Lyon, gan fod angen mwy o gefnogaeth fel y gall gwledydd sy'n datblygu wella eu systemau iechyd, cyrraedd sylw iechyd cyffredinol a helpu i ddod â'r epidemigau 3 i ben gan 2030.

Mae'r Gronfa Fyd-eang yn ceisio codi o leiaf € 12.6 biliwn (UD $ 14bn) am y cyfnod 2020-2022. Erbyn 2023, dylai'r cronfeydd hyn helpu i arbed 16 miliwn o fywydau ychwanegol, osgoi heintiau 234 miliwn, torri'r gyfradd marwolaethau o AIDS, twbercwlosis a malaria yn ei hanner, ac adeiladu systemau iechyd cryfach.

Gwneir yr addewid o dan y rhagdybiaeth bod Fframwaith Ariannol Amlflwydd newydd yr UE ar gyfer y cyfnod o 2021-2027 a'r offeryn gweithredu allanol newydd, a fyddai'n darparu'r gyllideb ar gyfer yr addewid heddiw, yn cael eu mabwysiadu'n fras yn unol â'r llinellau a gynigiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Cefndir

Mae'r Gronfa Fyd-eang

Mae mwy na gwledydd 60 wedi cyfrannu at y Gronfa Fyd-eang. Yn 2017 yn unig, darparodd y gronfa therapi gwrth-retrofirol i 17.5 miliwn o bobl, dosbarthodd 197 miliwn o rwydi mosgito i amddiffyn plant a theuluoedd rhag malaria, a phrofi a thrin 5 miliwn o bobl am dwbercwlosis.

Ers ei greu, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyfrannu mwy na € 2.6 biliwn i'r Gronfa. Ynghyd â'r gefnogaeth ychwanegol gan wledydd yr UE, mae cyfraniad cyffredinol yr UE yn cynrychioli bron i 50% o'r holl adnoddau a dderbynnir gan y Gronfa Fyd-eang.

Cefnogaeth fyd-eang yr UE i iechyd mewn gwledydd sy'n datblygu

Ar ben y cyfraniadau cyffredinol o € 1.3 biliwn a wnaed i fentrau byd-eang fel y Gronfa Fyd-eang, y Gynghrair Brechu Byd-eang (GAVI) neu bartneriaeth sylw iechyd cyffredinol WHO, mae cydweithrediad datblygu'r UE yn cefnogi gyda € 1.3 biliwn ychwanegol y sector iechyd yng ngwledydd 17 (yn Affrica yn bennaf) yn ystod y cyfnod 2014-2020.

Ym maes iechyd byd-eang, mae'r UE yn canolbwyntio ar ofal iechyd teg a hygyrch, cynaliadwyedd systemau iechyd, hawliau dynol, menywod a merched, ac ymgysylltu â'r sector preifat.

Mwy o wybodaeth

Holi ac Ateb - Yr UE a'r Gronfa Fyd-eang i frwydro yn erbyn AIDS, twbercwlosis a malaria

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Clefydau, EU, Iechyd, Malaria, Twbercwlosis

Sylwadau ar gau.