Mae #Huawei yn croesawu ymrwymiad y DU i seilwaith digidol

| Awst 27, 2019

“Rydym yn croesawu ymrwymiad yr Ysgrifennydd Gwladol Nicky Morgan i ddatblygu seilwaith digidol o’r radd flaenaf a fydd yn helpu’r DU i barhau i‘ gystadlu a thyfu yn yr economi fyd-eang ’meddai llefarydd ar ran Huawei heddiw.

“Dros y blynyddoedd 18 diwethaf, mae Huawei wedi helpu i adeiladu rhwydweithiau band eang, 3G a 4G y DU ac, fel y mae dadansoddwyr annibynnol yn cytuno, gallwn helpu gweithredwyr Prydain i ddatblygu rhwydweithiau 5G sy'n fwy diogel, yn fwy fforddiadwy ac wedi'u cwblhau'n gyflymach - gan helpu i gadw biliau i lawr i ddefnyddwyr a chysylltu ardaloedd gwledig.

Mae Huawei yn parhau i weithio gyda gweithredwyr rhwydwaith i gyflwyno 5G ledled Prydain a llawer o wledydd eraill yn fyd-eang i helpu i wella eu heconomïau ac edrychwn ymlaen at benderfyniad Llywodraeth y DU yn yr hydref ar ein hymglymiad yma yn y dyfodol. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Dyddiad, economi ddigidol, Farchnad Sengl digidol, niwtraliaeth net, crwydro taliadau

Sylwadau ar gau.