Mae Upset #Hindus yn annog brand ffasiwn Llundain i dynnu #OmGaneshaLeggings yn ôl ac ymddiheuro

| Awst 27, 2019

Mae Upset Hindus yn annog AMiCAFOX “siop ffasiwn merched ar-lein” yn Llundain (y Deyrnas Unedig) i dynnu coesau ffasiwn yn syth gan gario delweddau o dduwdod Hindwaidd yr Arglwydd Ganesha a'r sillaf gysegredig Om, gan ei alw'n amhriodol iawn.

Dywedodd gwladweinydd Hindŵaidd Rajan Zed, mewn datganiad yn Nevada heddiw, fod yr Arglwydd Ganesha yn uchel ei barch mewn Hindŵaeth a’i fod i gael ei addoli mewn temlau neu gysegrfeydd cartref ac i beidio ag addurno coesau rhywun. Nid oedd defnydd amhriodol o dduwiau neu gysyniadau Hindŵaidd ar gyfer agenda fasnachol neu agenda arall yn iawn gan ei fod yn brifo'r devotees.

Anogodd Zed, sy'n Llywydd Cymdeithas Universal Hindŵaeth, AMiCAFOX a'i Brif Swyddog Gweithredol hefyd i gynnig ymddiheuriad ffurfiol, ar wahân i dynnu Om Ganesha Leggings yn ôl o'u gwefan eu hunain a gwefannau ailwerthwyr eraill.

Hindŵaeth oedd crefydd hynaf a thrydydd fwyaf y byd gyda thua 1.1 biliwn o ymlynwyr a meddwl athronyddol cyfoethog ac ni ddylid ei chymryd yn wamal. Ni ddylid cam-drin symbolau unrhyw ffydd, mwy neu lai; Nododd Rajan Zed.

Dywedodd Zed ymhellach fod y fath ddibwysoli duwiau Hindŵaidd a symbolau parchedig yn aflonyddu ar fyd yr Hindwiaid. Roedd Hindwiaid am fynegiant a lleferydd artistig am ddim gymaint ag unrhyw un arall os nad mwy. Ond roedd ffydd yn rhywbeth cysegredig ac roedd ymdrechion i'w bychanu yn brifo'r dilynwyr, ychwanegodd Zed.

Mewn Hindŵaeth, mae'r Arglwydd Ganesha yn cael ei addoli fel duw doethineb a throsglwyddo rhwystrau ac mae'n cael ei alw cyn dechrau unrhyw ymgymeriad mawr. “Om” yw'r sillaf gyfriniol sy'n cynnwys y bydysawd, a ddefnyddir mewn Hindŵaeth i gyflwyno a gorffen gwaith crefyddol.

Dechreuodd Emily Jane Betteridge, sydd hefyd yn fodel, frand dillad AMiCAFOX (sy'n ymgymryd â llongau ledled y byd) gyda'i ffrind Bianca Navara yn 2014. Mae ei gynhyrchion yn cynnwys coesau ffasiwn / ffitrwydd merched a ffrogiau “cofleidio ffigyrau”. Mae'n honni: “Ni fyddwch yn dod o hyd i unrhyw beth gwell i ddangos eich cromliniau mor hyderus”, “bydd ein coesau yn cofleidio'ch cromliniau ac yn fwy gwastad eich ffigur”, a “mae ein Coesau Ffitrwydd wedi'u gwneud o boteli plastig wedi'u hailgylchu”.

Dywed AMiCAFOX fod ei Leggings Print Om Ganesha, am bris o £ 30, wedi eu “hysbrydoli gan yr Hindw Duw Ganesha” a’u bod “yn ddillad delfrydol ar gyfer noson allan, diodydd achlysurol neu ŵyl gerddoriaeth”.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Hindŵaeth

Sylwadau ar gau.