Uno: Mae'r Comisiwn yn clirio caffael y Gweithredwr Trosglwyddo ar gyfer fferm wynt alltraeth Galloper gan #DTC a #IRCP

| Awst 29, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan Reoliad Uno'r UE, gaffael cyd-reolaeth dros Diamond Transmission Partners Galloper (Holding) Limited gan Diamond Transmission Corporation Limited (“DTC”) a InfraRed Capital Partners Limited (“IRCP”), pob un o'r DU. Diamond Transmission Partners Galloper yw cwmni daliannol Perchennog Trosglwyddo Ar y Môr ar gyfer fferm wynt alltraeth Galloper, sy'n weithgar wrth drosglwyddo trydan o'r fferm wynt hon i System Trosglwyddo Trydan Genedlaethol ar y tir y DU. Ar hyn o bryd mae Diamond Transmission Partners Galloper yn cael ei reoli gan DTC yn unig. Mae DTC yn gwmni daliannol gyda gweithgareddau yn y sector trosglwyddo trydan. Mae IRCP yn gwmni rheoli buddsoddiad seilwaith sy'n weithgar mewn cyngor ariannol a rheoli buddsoddiadau ar ran cronfeydd buddsoddi. Daeth y Comisiwn i'r casgliad na fyddai'r caffaeliad arfaethedig yn codi unrhyw bryderon cystadlu, oherwydd nad yw gweithgareddau'r cwmnïau'n gorgyffwrdd. Archwiliwyd y trafodiad o dan y weithdrefn adolygu uno symlach. Mae mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y sectorau cyhoeddus cofrestr achos o dan y rhif achos M.9472.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Busnes, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Uno

Sylwadau ar gau.