Uno: Mae'r Comisiwn yn clirio'r broses o gaffael rheolaeth lwyr dros Sotheby's gan #NextAlt

| Awst 29, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan Reoliad Uno'r UE, i Next Alt SARL o Lwcsembwrg gaffael rheolaeth lwyr dros Sotheby's o'r UD. Mae Sotheby's yn frocer o gelf, gemwaith a chasgliadau cain ac addurnol sy'n weithredol ledled y byd. Yr Alt Nesaf yw daliad personol Mr Drahi, sy'n rheoli grŵp Altice. Mae grŵp Altice yn weithgar yn darparu ystod o wasanaethau telathrebu, cynnwys, cyfryngau, adloniant a hysbysebu ledled y byd. Daeth y Comisiwn i'r casgliad na fyddai'r caffaeliad arfaethedig yn codi unrhyw bryderon cystadlu, oherwydd nad yw gweithgareddau'r cwmnïau'n gorgyffwrdd. Archwiliwyd y trafodiad o dan y weithdrefn adolygu uno symlach. Mae mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y sectorau cyhoeddus cofrestr achos o dan y rhif achos M.9457.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Busnes, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Uno

Sylwadau ar gau.