#Brexit - Mae Javid yn addo mwy o wariant, yn tanio dyfalu etholiad

| Awst 30, 2019
Gweinidog Cyllid newydd Prydain, Sajid Javid (Yn y llun) dywedodd y bydd yn cyhoeddi gwariant cyhoeddus uwch ar iechyd, addysg a’r heddlu yr wythnos nesaf er mwyn “clirio’r deciau ar gyfer Brexit,” symudiad a welwyd gan lawer fel paratoad ar gyfer etholiad cynnar, yn ysgrifennu william Schomberg.

Dywedodd Javid y byddai'n cyflwyno ei ddatganiad rownd gwariant cyntaf ar 4 Medi, yn gynharach na'r disgwyl, ar ôl iddo ohirio araith ar ei gynlluniau economaidd ddydd Mercher (28 Awst).

“Rhaid i ni ganolbwyntio’n ddi-baid ar sicrhau ein bod yn barod i adael yr UE ar Hydref 31, beth bynnag fydd yn digwydd,” ysgrifennodd Javid yn y Daily Telegraph. “Felly bydd rownd wariant yr wythnos nesaf yn ymwneud â chlirio’r deciau er mwyn caniatáu inni ganolbwyntio ar Brexit.”

Dywedodd y byddai'n cadw at y rheolau cyllidebol a nodwyd gan y gweinidog cyllid blaenorol Philip Hammond.

“Mae’n hanfodol ein bod yn parhau i fyw o fewn ein modd fel gwlad,” meddai. “Felly gallaf gadarnhau y bydd cylch gwariant yr wythnos nesaf yn cael ei gyflawni o fewn y rheolau cyllidol cyfredol.”

Mae addewidion gwariant uwch gan y Prif Weinidog newydd, Boris Johnson, wedi codi dyfalu y gallai alw etholiad snap yn fuan i dorri'r cam olaf yn y senedd dros Brexit.

Nid yw Prydain i fod i gynnal etholiad tan 2022 ond gallai Johnson gamblo mewn arolwg barn cynharach mewn ymgais i gynyddu ei fwyafrif gweithio o ddim ond un yn y senedd.

Gwrthododd Plaid Lafur yr wrthblaid y cynllun gwariant fel “cyllideb stynt unwaith ac am byth, cyn yr etholiad, a yrrir gan banig”.

Mae disgwyl i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref ac mae Johnson yn ceisio goresgyn gwrthwynebiad eang ymhlith deddfwyr, gan gynnwys rhai yn ei Blaid Geidwadol ei hun, i fynd â Phrydain allan o’r bloc heb fargen bontio os oes angen.

The Telegraph dywedodd bod rhai swyddogion yn swyddfa Johnson eisiau dileu rheolau’r gyllideb, yn enwedig os yw Prydain yn gadael yr UE heb fargen drawsnewid a allai ychwanegu at yr achos dros fwy o wariant i wneud iawn am y sioc economaidd.

Mae diffyg cyllideb Prydain wedi gostwng i ychydig yn uwch na 1% o CMC - ymhell i lawr o tua 10% pan oedd yr argyfwng ariannol byd-eang yn morthwylio cyllid cyhoeddus ddegawd yn ôl - ond mae disgwyl iddo dyfu yn y flwyddyn ariannol gyfredol.

Mae un arall o'r rheolau yn ceisio parhau i ostwng dyled gyhoeddus fel cyfran o CMC.

Mae Javid wedi dweud o’r blaen ei fod yn ystyried sut i fanteisio ar gostau benthyca isel erioed ac y byddai Brexit dim bargen “yn gofyn am becyn economaidd sylweddol fel ymateb.”

Dim ond blwyddyn ariannol 2020 / 21 sy'n dechrau ym mis Ebrill y bydd rownd gwariant yr wythnos nesaf yn ymdrin â hi.

Gallai darlun tymor hwy ar gyfer gwariant cyhoeddus ddeillio o ddatganiad cyllideb y mae Javid i fod i'w gyflawni yn ddiweddarach eleni, o bosibl ar ôl Brexit.

Dywedodd Paul Johnson, pennaeth y Sefydliad Astudiaethau Cyllid, melin drafod, nad oedd Javid yn debygol o ddefnyddio’r holl £ 15 biliwn sydd ar gael iddo heb dorri’r rheol benthyca y flwyddyn nesaf oherwydd bod Johnson hefyd wedi addo toriadau treth ac oherwydd yr ansicrwydd ynghylch Brexit a'i effaith ar yr economi.

“Yn blwmp ac yn blaen does ganddo ddim syniad o beth fydd yn digwydd i’r economi oherwydd dydyn ni ddim yn gwybod pa fath o Brexit rydyn ni’n mynd i’w gael,” meddai Johnson wrth BBC Radio.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.