Mae #Conte yn derbyn mandad yr arlywydd i ffurfio llywodraeth newydd yn yr Eidal

| Awst 30, 2019
Gofynnodd arlywydd yr Eidal i Giuseppe Conte (Yn y llun) i arwain clymblaid o’r Mudiad 5-Star a Phlaid Ddemocrataidd yr wrthblaid (PD) ddydd Iau, gallai symudiad a allai nodi trobwynt yng nghysylltiadau twyllodrus yr Eidal â’r Undeb Ewropeaidd, ysgrifennu Giselda Vagnoni ac Angelo Amante.

Fe roddodd Sergio Mattarella fandad newydd i Conte ffurfio cabinet prin wythnos ar ôl i’r cyfreithiwr allwedd isel ymddiswyddo yn dilyn penderfyniad gan blaid dde-dde’r Gynghrair i dynnu allan o’i glymblaid gyda 5-Star.

Roedd yn ymddangos bod y symudiad gan ei arweinydd Matteo Salvini, a oedd wedi bod eisiau i etholiadau cynnar elwa ar lwyddiant ei blaid yn etholiadau Ewrop, wedi ôl-gefnu wrth i 5-Star a’r PD neilltuo eu gwrth-gydymdeimlad i ffurfio llywodraeth.

“Yn y dyddiau nesaf byddaf yn dychwelyd at lywydd y weriniaeth… ac yn cyflwyno fy nghynigion ar gyfer gweinidogion,” meddai Conte wrth gohebwyr ym mhalas yr arlywydd.

“Rhaid i ni gyrraedd y gwaith ar unwaith a llunio cyllideb i osgoi'r cynnydd mewn TAW, amddiffyn cynilwyr a chynnig rhagolygon cadarn ar gyfer twf economaidd a datblygiad cymdeithasol,” meddai. Bydd TAW yn codi o 1 Ionawr oni bai y gall y llywodraeth ddod o hyd i € 23 biliwn (£ 21bn) mewn man arall.

Mae marchnadoedd wedi cael eu bywiogi gan y rhagolygon o ddiwedd cyflym i argyfwng gwleidyddol tair wythnos. Syrthiodd costau benthyca blwyddyn 10 yr Eidal i lefel isel erioed mewn ocsiwn ddydd Iau (29 Awst) wrth i fuddsoddwyr ganu newyddion bod etholiadau cynnar wedi cael eu hosgoi.

Fodd bynnag, mae angen i'r glymblaid sy'n dod i mewn gytuno ar blatfform polisi a rennir a thîm o weinidogion o hyd. Mewn cymhlethdod pellach, mae 5-Star wedi dweud y bydd yn rhoi pleidlais ar-lein i’w aelodau i unrhyw fargen gyda’r PD. Mae llawer o gefnogwyr 5-Star yn gwrthwynebu cytundeb gyda'r canol-chwith ac nid yw pleidlais 'ie' yn sicrwydd.

(GRAFFIG: Senarios llywodraeth yr Eidal - yma )

Graffeg Reuters

Dywedodd Conte, academydd heb unrhyw gysylltiad gwleidyddol ond a ystyriwyd yn agos at 5-Star, mai gwaith ar gyllideb 2020 oedd ei flaenoriaeth.

Mewn drafft sylfaenol, cynnar o blatfform polisi clymblaid, byddai’r ddwy ochr yn gofyn i’r UE am hyblygrwydd ar ddiffyg cyllideb 2020 i “atgyfnerthu cydlyniant cymdeithasol” yn y wlad, meddai Il Sole 24 Ore bob dydd ariannol.

Mae'r UE yn gosod rheolau cyllideb ar aelod-wladwriaethau gyda'r nod o sicrhau sefydlogrwydd ariannol yn y bloc. Mae wedi cael perthynas brofiadol â Rhufain o dan y weinyddiaeth sy’n gadael, gydag arweinydd y Gynghrair Salvini yn beio rheolau’r UE ar gyfer Eidalwyr tlawd.

Roedd Salvini wedi addo toriadau treth chwyddedig ar gyfer 2020 y rhybuddiodd economegwyr y gallai roi pwysau anghynaliadwy ar fynydd dyled uchel yr Eidal.

Mae'r gobaith o weinyddiaeth newydd dan arweiniad Conte, a ystyriwyd yn llais rheswm o fewn clymblaid 5-Star / League, wedi codi marchnadoedd. Mae buddsoddwyr yn betio y bydd yr Eidal yn cael llywodraeth ddarbodus ariannol a fydd yn osgoi gwrthdaro ag Ewrop.

Mynegai sglodion glas cytew'r Eidal .FTMIB yn anelu am ei berfformiad wythnosol gorau mewn chwe mis, gan ennill 2% i bron â thalu holl golledion y mis hwn. Os cynhelir yr enillion, yr Eidal fyddai'r unig fynegai yn Ewrop i orffen y mis mewn tiriogaeth gadarnhaol.

Yn y farchnad bondiau, roedd y lledaeniad rhwng dyled blwyddyn 10 yr Eidal a'r Almaen ar bwyntiau sylfaen 166, mae'n dynnaf ers mis Mai 2018.

“Rydyn ni'n credu y bydd yn llai heriol cytuno ar agenda rhwng M5S (5-Star) a PD oherwydd bod y blaenoriaethau y mae'r ddau heddlu gwleidyddol wedi'u nodi yn ymddangos yn gyson ar y cyfan mewn sawl maes, yn amrywio o bolisi cyllidol i berthynas yr Eidal â'r UE i a canolbwyntio ar economi werdd, ”meddai Matteo Ramenghi, Rheoli Cyfoeth UBS yr Eidal.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Erthygl Sylw, Yr Eidal

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith