Mae #Huawei yn cyhoeddi buddsoddiad newydd i gefnogi ei fusnes sy'n tyfu yn Iwerddon dros y blynyddoedd 3 nesaf

| Awst 30, 2019

Mae Huawei wedi cyhoeddi buddsoddiad € 70 miliwn mewn ymchwil a datblygu Gwyddelig (Ymchwil a Datblygu) dros y tair blynedd nesaf i gefnogi ei fusnes cynyddol yn Iwerddon.

Mae'r cwmni wedi dweud y bydd yr Ymchwil a Datblygu yn canolbwyntio ar feysydd fideo, cyfrifiadura cwmwl, deallusrwydd artiffisial (AI) a pheirianneg dibynadwyedd safle (ARhPh). Cefnogir y gwaith gan dros ymchwilwyr, arbenigwyr a pheirianwyr medrus iawn 100 y mae Huawei yn eu cyflogi ar draws ei swyddfeydd Ymchwil a Datblygu yng Nghorc, Athlone a Dulyn.

Dywedodd Cadeirydd Cylchdroi Huawei, Guo Ping, wrth wneud y cyhoeddiad yn Shenzhen: “Mae gan Iwerddon dalent rhagorol a rhai o’r ymchwilwyr gorau yn y byd. Mae ein hymdrechion Ymchwil a Datblygu yn amrywiol yn Iwerddon, fel meddalwedd yn Nulyn a chaledwedd yng Nghorc. Mae gan Iwerddon gyfle gwych i barhau i dyfu fel economi a dod yn ganolbwynt technolegol. Rydym yn edrych ymlaen at gryfhau ein perthynas â'n cwsmeriaid a'n partneriaid lleol. "

Dywedodd Jijay Shen, Prif Swyddog Gweithredol Huawei Ireland: “Rydym yn canolbwyntio ar fuddsoddiad tymor hir a meithrin perthnasoedd cadarnhaol â phartneriaid allweddol yn Iwerddon. Bydd y buddsoddiad hwn dros dair blynedd yn ein helpu i yrru arloesedd a chydweithio yn Iwerddon. ”

Mae swyddfa Ymchwil a Datblygu Dulyn y cwmni yn rhan o Sefydliad Ymchwil Ewropeaidd Huawei ac mae'n rhan o ecosystem ymchwil Huawei. Mae swyddogaeth Ymchwil a Datblygu Gwyddelig Huawei yn rhan bwysig o'r ecosystem dechnoleg leol yn Iwerddon. Mae wedi datblygu perthnasoedd cadarnhaol a hirsefydlog gyda busnesau cychwynnol, asiantaethau'r llywodraeth a sefydliadau trydydd lefel.

Mae Huawei yn gweithio gyda nifer o sefydliadau trydydd lefel Gwyddelig, gan gynnwys Coleg y Drindod Dulyn, Coleg Prifysgol Dulyn, a Choleg Prifysgol Corc. Mae'n helpu i ariannu ymchwil Iwerddon hanfodol i fideo, deallusrwydd artiffisial a chyfrifiadura cwmwl. Mae'r cwmni hefyd yn bartner i ganolfannau allweddol Science Foundation Ireland fel Connect, Insight, Adapt a Lero. Yn 2018, derbyniodd Huawei Ireland wobr Technoleg Ireland am ei waith gydag Adapt a oedd yn canolbwyntio ar system sy'n galluogi canfod a gosod hysbysebion mewn fideos yn awtomatig yn yr olygfa.

Ynglŷn â Huawei

Huawei yw prif gwmni datrysiadau TGCh y byd gyda refeniw sy'n fwy na US $ 100 biliwn yn 2018. Y mis diwethaf, cyhoeddodd gynnydd o 23.2% mewn refeniw 2019 H1 dros yr un cyfnod y llynedd. Gan gyflogi mwy na gweithwyr 180,000 ar draws gwledydd a rhanbarthau 170, sefydlwyd y cwmni yn 1987 ac mae'n gwmni preifat sy'n eiddo llwyr i'w weithwyr.

Am Huawei Iwerddon

Mae Huawei wedi bod yn Iwerddon ers 2004, gyda'i fusnes bellach yn gwasanaethu dros 2 miliwn o bobl ac yn cyflogi tua 500 yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol yma. Mae gweithgareddau busnes Huawei yn Iwerddon yn parhau i ffynnu. Mae cysylltedd deallus â thechnolegau ffibr a 5G wedi cychwyn a bydd yn grymuso'r farchnad rhwydwaith symudol a rhwydwaith band eang, AI, ac IOT. Mae Huawei Ireland yn gweithio’n agos iawn gyda gweithredwyr a phartneriaid lleol, ac rydym yn canolbwyntio ar feithrin talent yn y dyfodol a gweithwyr proffesiynol medrus iawn yn yr ardaloedd hyn ledled y wlad.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, EU, Erthygl Sylw, Technoleg, telegyfathrebiadau

Sylwadau ar gau.