Rhaid i glymblaid newydd yr Eidal brofi ei chymwysterau y tu hwnt i ryddhau #Salvini dyweder #Greens

| Awst 30, 2019

Ar 29 Awst, ymddiriedwyd Giuseppe Conte gan Arlywydd yr Eidal Sergio Mattarella o’r dasg o geisio ffurfio llywodraeth newydd, ar ôl cwymp y Gynghrair a Mudiad Pum Seren a ysgogwyd gan dynnu Matteo Salvini yn ôl (Yn y llun) plaid dde-dde'r Gynghrair.

Bydd y glymblaid newydd yn cynnwys y Mudiad Pum Seren, y Blaid Ddemocrataidd (PD) a Rhydd a Chyfartal (LeU). Gan ymateb i’r datblygiad, dywedodd cyd-gadeiryddion Plaid Werdd Ewrop Monica Frassoni a Reinhard Bütikofer: “Rydym yn croesawu’r ymgais i ffurfio llywodraeth newydd sy’n dirprwyo’r cyn Weinidog Mewnol Matteo Salvini a’r Gynghrair i’r wrthblaid. Rydym hefyd yn croesawu galwadau i flaenoriaethu materion hinsawdd a chynaliadwyedd gyda chynigion pendant.

“Ond rydym hefyd yn ymwybodol bod y rhan fwyaf o’r safbwyntiau dadleuol a gymerodd y llywodraeth flaenorol, yn enwedig ar fudo, ar yr amgylchedd ac integreiddio Ewropeaidd hefyd wedi’u rhannu gan y Mudiad Pum Seren. Nid yw'r Blaid Ddemocrataidd ychwaith yn rhannu'r hinsawdd radical, ynni, ymfudo a mesurau cymdeithasol sydd eu hangen i warantu trawsnewid ecolegol a sefydlogrwydd democrataidd yn yr Eidal ac Ewrop.

“Rhaid i’r Eidal nawr slamio’r drws ar oes y llywodraeth gynt sydd wedi niweidio enw da’r Eidal ledled y byd ac wedi arwain at farwolaethau dirifedi ar y môr a chychwyn ar lwybr newydd fel chwaraewr allweddol wrth greu dyfodol mwy gwyrdd i Ewrop. Er mwyn cyflawni'r nod hwn, mae angen i'r ddwy ochr warantu diffyg parhad credadwy â'u cyn bolisïau eu hunain ac agor tuag at dalent newydd. "

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Gwyrddion, Yr Eidal

Sylwadau ar gau.