Prydain a Ffrainc i gryfhau gweithredu ar y cyd yn erbyn cychod bach

| Medi 2, 2019
Priti Patel (Yn y llun, chwith) cwrdd â Gweinidog Mewnol Ffrainc, Christophe Castaner ym Mharis ar 29 Awst i drafod beth arall y gellir ei wneud i atal ymfudwyr rhag gwneud y siwrnai beryglus ar draws un o'r lonydd cludo prysuraf yn y byd.
Cydnabu'r pâr y cydweithrediad helaeth ar y cyd a gymerwyd eisoes i fynd i'r afael â chychod bach yn croesi'r Sianel - ond cytunwyd bod angen gweithredu llymach yn dilyn y cynnydd pryderus mewn digwyddiadau dros fisoedd yr haf.

Fe wnaethant hefyd drafod sut roedd mwy o adnoddau i ryng-gipio a stopio croesfannau ar hyd arfordir Ffrainc yn hanfodol - a chytunwyd i lunio cynllun gweithredu gwell ar unwaith i gyflawni hyn.

Cytunodd y gweinidogion hefyd y bydd timau’r DU yn gweithio gyda’u cydweithwyr yn Ffrainc i gynyddu casglu gwybodaeth yn y frwydr yn erbyn y gangiau smyglo pobl trefnus sy’n gyfrifol am yrru croesfannau anghyfreithlon.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cartref, Priti Patel: “Ni fyddaf yn gadael i gangiau didostur smyglwyr pobl droseddol barhau i roi bywydau mewn perygl - a dyna pam rwy’n gwneud popeth yn fy ngallu fel Ysgrifennydd Cartref i roi stop ar y croesfannau anghyfreithlon hyn. .

“Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n agos iawn gyda’n cydweithwyr yn Ffrainc i fynd i’r afael â defnyddio cychod bach ond roedd y ddau ohonom yn cytuno bod angen gwneud mwy.

“Mae'n hanfodol ein bod yn sicrhau bod ein harbenigedd ar y cyd yn cael ei ddefnyddio i atal y cychod rhag gadael glannau Ffrainc a datgymalu'r rhwydweithiau troseddol sy'n gyrru'r gweithgaredd hwn.”

Daw'r cyfarfod yn dilyn cyflwyno'r cynllun gweithredu ar y cyd y cytunwyd arno gan y DU a Ffrainc ym mis Ionawr. Roedd y cynllun yn cynnwys buddsoddiad o dros £ 6 miliwn (£ 7 miliwn) mewn offer diogelwch newydd, mwy o sylw i deledu cylch cyfyng ar draethau a phorthladdoedd ac ymrwymiad ar y cyd i ddychwelyd ymfudwyr o dan gyfreithiau rhyngwladol a domestig.

Ers mis Ionawr, mae'r DU wedi dychwelyd dros ymfudwyr 65 a gyrhaeddodd yn anghyfreithlon mewn cychod bach i wledydd ledled Ewrop.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Agenda Ewropeaidd ar Ymfudo, france, Frontex, Mewnfudo, Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM), UK

Sylwadau ar gau.