Mae'r Comisiynydd Thyssen yn cymryd rhan yng nghyfarfod #G20 o weinidogion llafur a chyflogaeth

| Medi 2, 2019

Ar 1 a 2 Medi, Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol, Sgiliau a Symudedd Llafur Marianne Thyssen (Yn y llun)yn mynychu cyfarfod G20 o weinidogion llafur a chyflogaeth ym Matsuyama, Japan.

Mae cynulliad gweinidogol G20 eleni yn canolbwyntio ar 'Llunio Dyfodol Gwaith sy'n Canolbwyntio ar y Dyn'. Bydd y Comisiynydd Thyssen yn ailddatgan ymrwymiad yr UE i amlochrogiaeth a dyfodol gwaith sy'n canolbwyntio ar bobl. Mae'r pynciau hyn yn cyd-fynd yn arbennig â blaenoriaethau'r UE, yn anad dim â'r Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol.

Bydd y Comisiynydd yn rhannu'r cynnydd a wnaed yn ystod Comisiwn Juncker yn y maes hwn, er enghraifft gyda'r Cyfarwyddebau newydd ar gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith i rieni a gofalwyr sy'n gweithio ac ar amodau gwaith rhagweladwy a thryloyw, yr argymhelliad ar mynediad at amddiffyniad cymdeithasol i'r holl weithwyr a'r hunangyflogedig a'r newydd Awdurdod Llafur Ewropeaidd.

Bydd y Comisiynydd Thyssen yn cymryd rhan mewn sesiynau gwaith ar ddeialog gymdeithasol, newid demograffig, cydraddoldeb rhywiol, mathau newydd o waith ac ar roi diwedd ar lafur plant, llafur gorfodol a masnachu mewn pobl mewn cadwyni cyflenwi byd-eang. Bydd prif ganlyniadau'r trafodaethau hyn yn cael eu crynhoi yn 'Datganiad Matsuyama'. Bydd casglu gweinidogion hefyd yn achlysur i’r Comisiynydd Thyssen gwrdd â Gweinidog Teulu, Llafur a Gwasanaethau Cymdeithasol Twrci, Zehra Zümrüt Selcuk, Gweinidog Llafur, Ymfudiadau a Nawdd Cymdeithasol Sbaen, Magdalena Valerio Cordero, ac Arlywydd y Cymdeithas Nawdd Cymdeithasol Rhyngwladol, yr Athro Dr. Joachim Breuer.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Japan, uwchgynadleddau

Sylwadau ar gau.