Menter ymgysylltu fawr i'w lansio yn ystod tri mis cyntaf #Comisiwn newydd

| Medi 2, 2019

Anerchodd Ursula von der Leyen Senedd Ewrop, Gorffennaf 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu lansio ymgyrch ledled yr UE o ymgysylltu â dinasyddion i gyflwyno ei flaenoriaethau gwleidyddol yn ei 'chan diwrnod cyntaf' yn y swydd, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Mewn dogfen ddrafft yn amlinellu blaenoriaethau'r Comisiwn Ewropeaidd, tbydd y Comisiwn nesaf yn cytuno ar yr hyn maen nhw'n ei ddisgrifio fel 'naratif ar y cyd' yn eu seminar coleg cyntaf, a fydd yn cael ei gyflwyno trwy'r hyn maen nhw'n ei ddisgrifio fel “a cylch ymgynghoriadau aml-lefel ”ar lawr gwlad.

Mae'r ddogfen ddrafft yn datgelu y bydd hyn yn cael ei ategu gyda gweithrediad “yn ôl i'r ysgol” ar raddfa fawr, i'w gynnal mewn cydweithrediad ag awdurdodau rhanbarthol cenedlaethol, ynghyd ag ymdrech gyfathrebu fawr gan gynnwys: sgyrsiau ar ffurf TED; cyfres podlediad newydd gyda newyddiadurwyr o bob rhan o'r UE; ac, 'I gyd' comisiynwyr yn cymryd rhan mewn deialogau dinasyddion. Er bod rhai o'r comisiynwyr presennol wedi cymryd rhan mewn trafodaethau tebyg gyda'r cyhoedd, roedd eraill yn llai na brwdfrydig.

Mae'n ymddangos bod y dull newydd yn edrych at Grand Débat Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron a lansiwyd ym mis Ionawr 2019, mewn ymateb i'r 'Gilets Jaunes' a theimlad cyffredinol nad oedd y llywodraeth yn gwrando. Parhaodd ymgysylltiad Macron ddeufis ac roedd yn cynnwys cyfarfodydd neuadd y dref, ymgynghoriad ar-lein a “llyfr cwynion” lle gallai dinasyddion adael i'r wladwriaeth wybod pa bolisïau oedd yn gwneud bywyd o ddydd i ddydd yn anodd.

Ty syniad yw bod hyn cyfnod o helaeth bydd ymgynghori yn bwydo i'r meysydd polisi ac y cynigion deddfwriaethol gwirioneddol sy'n dod i'r amlwg yn y misoedd neu'r blynyddoedd ar ôl y can diwrnod cyntaf. Mae dogfen y Comisiwn yn ofalus i egluro nad ydyn nhw mewn unrhyw ffordd yn trawsfeddiannu rôl Senedd Ewrop ac eisiau cymryd agwedd “gyflenwol” a “maethlon”.

Fel y fenter ar Ddyfodol Ewrop, lle bu pob pennaeth llywodraeth yn annerch Senedd Ewrop, mae'r Comisiwn yn awyddus i gynnwys yr aelod-wladwriaethau. Un o'r gwersi o Brexit yw bod caniatáu i weinidogion a phenaethiaid llywodraeth o'r UE-27 feirniadu a beio Ewrop neu Frwsel yn gyson am bob problem, nid yn unig yn tanseilio'r UE yn ei gyfanrwydd, ond yn ei gwneud hi'n anoddach i bob gwladwriaeth frwydro yn erbyn lleisiau gwrth-UE domestig.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, gwleidyddiaeth

Sylwadau ar gau.