#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo iawndal i gwmnïau ynni-ddwys yn #Poland am gostau allyriadau anuniongyrchol

| Medi 2, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Gwlad Pwyl i ddigolledu cwmnïau ynni-ddwys am brisiau trydan uwch sy'n deillio o gostau allyriadau anuniongyrchol o dan Gynllun Masnachu Allyriadau'r UE (ETS). Bydd y cynllun yn cwmpasu'r cyfnod 2019-2020, gyda chyllideb dros dro o PLN 1.78 biliwn (oddeutu € 417 miliwn). Bydd y mesur o fudd i gwmnïau sy'n weithredol yng Ngwlad Pwyl mewn sectorau sy'n wynebu costau trydan sylweddol ac sy'n arbennig o agored i gystadleuaeth ryngwladol. Rhoddir yr iawndal trwy ad-daliad rhannol o gostau trydan i gwmnïau cymwys. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn benodol ei Canllawiau ar rai mesurau cymorth gwladwriaethol yng nghyd-destun y cynllun masnachu lwfans allyriadau nwyon tŷ gwydr ar ôl 2012 a chanfu ei fod yn unol â gofynion y Canllawiau. Yn benodol, bydd y cynllun yn osgoi cynnydd mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr byd-eang oherwydd bod cwmnïau'n adleoli i wledydd y tu allan i'r UE gyda rheoleiddio amgylcheddol llai caeth. At hynny, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cymorth a roddir wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.53850.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, gwlad pwyl, cymorth gwladwriaethol

Sylwadau ar gau.