Rhybuddiodd ASau Ceidwadol Prydain rhag rhwystro Brexit dim bargen

| Medi 3, 2019
Mae deddfwyr Ceidwadol Prydain wedi cael eu rhybuddio gan swyddogion y blaid y byddai chwip eu plaid yn cael ei thynnu’n ôl pe byddent yn ceisio rhwystro Brexit dim bargen, Sky Newsreported ddydd Sul (1 Medi), gan nodi ffynhonnell, yn ysgrifennu Aishwarya Nair o Reuters.

Mae'r deddfwyr sydd â'r chwip wedi'i dynnu'n ôl yn cael eu diarddel o'r blaid yn y senedd i bob pwrpas, sy'n golygu eu bod yn eistedd fel ymgeiswyr annibynnol.

Cynhaliodd y Prif Weinidog Boris Johnson gyfarfod gyda chwipiaid y Ceidwadwyr dros ginio ddydd Sul yn ei enciliad gwlad Checkers, meddai’r adroddiad.

Mae Johnson wedi addo cyflawni Brexit gyda bargen neu hebddi, ond mae sawl deddfwr Ceidwadol, yn ogystal â chan y gwrthbleidiau, eisiau gwthio deddfwriaeth i ddiystyru dim bargen cyn i’r senedd gael ei hatal ymhen ychydig dros wythnos.

Bydd unrhyw Aelod Seneddol Ceidwadol sy’n methu â phleidleisio gyda’r llywodraeth heddiw (3 Medi), pan fydd y senedd yn dychwelyd o’i gwyliau haf, yn cael tynnu’r chwip yn ôl ac ni fydd yn sefyll fel ymgeiswyr ar gyfer y blaid mewn etholiad, adroddodd Sky News, gan nodi ffynhonnell uwch o swyddfa chwipiaid y Torïaid.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Jeremy Corbyn, Llafur, Democratiaid Rhyddfrydol, UK

Sylwadau ar gau.