Uno: Mae'r Comisiwn yn clirio caffael unig reolaeth dros #Solidus gan #Centerbridge

| Medi 3, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan Reoliad Uno'r UE, i Centerbridge Partners, LP yr UD gaffael rheolaeth unig Solidus Solutions (“Solidus”) o'r Iseldiroedd. Mae Solidus yn cynhyrchu datrysiadau pecynnu. Mae Centerbridge yn gwmni rheoli buddsoddiad preifat gyda swyddfeydd yn Efrog Newydd a Llundain. Daeth y Comisiwn i'r casgliad na fyddai'r caffaeliad arfaethedig yn codi unrhyw bryderon cystadlu, oherwydd nad oes gorgyffwrdd rhwng gweithgareddau'r cwmnïau. Archwiliwyd y trafodiad o dan y weithdrefn adolygu uno symlach. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Comisiwn, yn gyhoeddus cofrestr achos o dan y rhif achos M.9468.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Busnes, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Uno

Sylwadau ar gau.