Dosbarthwyd #Milk, #Fruits a #Vegetables i blant ysgol diolch i raglen yr UE

| Medi 3, 2019

Gyda dechrau blwyddyn ysgol newydd, bydd cynllun ffrwythau, llysiau a llaeth ysgolion yr UE yn ailddechrau yn y gwledydd sy'n cymryd rhan yn yr UE ar gyfer 2019-2020.

Nod cynllun ysgolion yr UE yw hyrwyddo bwyta'n iach a dietau cytbwys trwy ddosbarthu ffrwythau, llysiau a chynhyrchion llaeth tra hefyd yn cynnig rhaglenni addysgol ar amaethyddiaeth a maeth da.

Elwodd mwy na 20 miliwn o blant o'r rhaglen hon yn ystod blwyddyn ysgol 2017-2018, gan gynrychioli 20% o blant ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd y Comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig, Phil Hogan: “Mae mabwysiadu arferion bwyta’n iach o oedran ifanc yn bwysig. Diolch i gynllun ysgolion yr UE, bydd ein dinasyddion ifanc nid yn unig yn mwynhau cynhyrchion Ewropeaidd o safon ond hefyd yn dysgu am faeth, ffermio, cynhyrchu bwyd a'r gwaith caled sy'n dod gydag ef. "

Bob blwyddyn ysgol, dyrennir cyfanswm o € 250 miliwn i'r cynllun. Ar gyfer 2019-2020, neilltuwyd € 145 miliwn ar gyfer ffrwythau a llysiau, a € 105 miliwn ar gyfer llaeth a chynhyrchion llaeth eraill. Er bod cymryd rhan yn y cynllun yn wirfoddol, dewisodd holl aelod-wladwriaethau'r UE gymryd rhan, naill ai ar gyfer adran neu'r cyfan o'r cynllun. Cymeradwywyd a mabwysiadwyd dyraniadau cenedlaethol ar gyfer gwledydd yr UE sy'n cymryd rhan yn y cynllun ar gyfer y flwyddyn ysgol hon gan y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Mawrth 2019. Gall gwledydd hefyd ychwanegu at gymorth yr UE gyda chronfeydd cenedlaethol.

Gall aelod-wladwriaethau benderfynu ar y ffordd i weithredu'r cynllun. Mae hyn yn cynnwys y math o gynhyrchion y bydd plant yn eu derbyn neu thema'r mesurau addysgol a roddir ar waith. Serch hynny, mae angen i'r dewis o gynhyrchion a ddosberthir fod yn seiliedig ar ystyriaethau iechyd ac amgylcheddol, tymhorol, argaeledd ac amrywiaeth.

Mwy o wybodaeth

Cynllun ffrwythau a llysiau a llaeth ysgolion yr UE

Ffeithiau a ffigurau allweddol ar gyfer cynllun ysgolion yr UE yn 2017 - 2018

Pecyn Adnoddau Athrawon

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, diet, Y Comisiwn Ewropeaidd, bwyd, Iechyd

Sylwadau ar gau.