Senedd yr wythnos hon: gwrandawiad llywydd yr ECB, #EUPresidencyPriorities ac ymladd #Terrorism

| Medi 3, 2019
EP yr wythnos hon

Gyda thoriad yr haf bellach drosodd, bydd pwyllgorau yn cwestiynu Christine Lagarde gobeithiol arlywyddol yr ECB, yn pleidleisio ar safbwyntiau cyllideb 2020 yr UE ac yn trafod blaenoriaethau llywyddiaeth yr UE yn y Ffindir.

Mewn gwrandawiad ddydd Mercher (Medi 4), Senedd pwyllgor materion economaidd ac ariannol yn rhoi Christine Lagarde, enwebai ar gyfer llywydd y Banc Canolog Ewrop, i'r prawf cyn pleidlais lawn ar ei hymgeisyddiaeth yn ddiweddarach y mis hwn. Y Cyngor Ewropeaidd sy'n penodi llywydd yr ECB tra bod yn rhaid ymgynghori â'r Senedd.

Trwy gydol yr wythnos, mae nifer o bwyllgorau seneddol ar fin trafod a phleidleisio ar eu mewnbwn ar gyfer cyllideb 2020 yr UE. Mae'r Senedd gyfan yn pleidleisio ar ei sefyllfa gyllidebol yn sesiwn lawn y mis nesaf yn Strasbwrg.

Mewn cyfres o gyfarfodydd o ddydd Llun i ddydd Mercher, bu gweinidogion Cymru llywyddiaeth y Ffindir ar y Cyngor annerch pwyllgorau’r Senedd ar eu blaenoriaethau ar gyfer y misoedd nesaf. Ddydd Gwener, fe wnaeth Llywydd y Senedd David Sassoli a'r arweinwyr grwpiau gwleidyddol cwrdd â llywodraeth y Ffindir yn Helsinki i drafod blaenoriaethau'r arlywyddiaeth ymhellach.

Y frwydr yn erbyn cyffuriau a terfysgaeth ar agenda'r pwyllgor rhyddid sifil yr wythnos hon gydag ASEau ar fin trafod gweithgareddau nifer o asiantaethau'r UE gan gynnwys Europol, Canolfan Fonitro Ewropeaidd Cyffuriau a Chaethiwed Cyffuriau ac Asiantaeth yr UE dros Hawliau Sylfaenol.

Yn dilyn stormydd trwm a llifogydd yn Awstria, yr Eidal a Rwmania y llynedd, pleidleisiodd y pwyllgor ar gyllidebau ddydd Mawrth ddydd Mawrth cyllid o € 293.5 miliwn i gefnogi'r rhanbarthau yr effeithir arnynt.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.