Mae #TonyBlair yn rhybuddio'r DU #Labour - Peidiwch â syrthio i etholiad 'trap eliffant'

| Medi 3, 2019

Mae Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn gosod “trap eliffant” etholiad ar gyfer Plaid Lafur yr wrthblaid y dylai ei osgoi, rhybuddiodd y cyn Brif Weinidog Llafur, Tony Blair, ddydd Llun (2 Medi), ysgrifennu Paul Sandle a Guy Faulconbridge o Reuters.

“Mae Boris Johnson yn gwybod, os yw Brexit dim bargen yn sefyll ar ei ben ei hun fel cynnig, mae’n ddigon posib y bydd yn methu ond os yw’n ei gymysgu â chwestiwn Corbyn mewn etholiad cyffredinol gallai lwyddo er gwaethaf mwyafrif yn erbyn Brexit dim bargen oherwydd bod rhai efallai yn ofni uwch gynghrair Corbyn yn fwy, ”meddai Blair.

Dylai arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn “weld etholiad cyn i Brexit gael ei benderfynu ar gyfer y trap eliffant,” meddai.

Mae Johnson wedi addo cyflawni Brexit ar 31 Hydref p'un a yw'n cytuno ar fargen newydd gyda'r Undeb Ewropeaidd ai peidio.

Bydd deddfwyr yr wrthblaid - a mintai o Geidwadwyr Johnson o ddydd Mawrth (3 Medi) - yn ceisio deddfu yr wythnos hon i atal y posibilrwydd o beidio â delio.

Mae Johnson wedi bygwth diarddel deddfwyr y Ceidwadwyr gwrthryfelgar pe baent yn rhwystro ei gynlluniau Brexit trwy bleidleisio gyda’r wrthblaid, symudiad a fyddai’n dileu ei fwyafrif sydd eisoes yn fain ac yn gwneud ei allu i lywodraethu yn anodd iawn.

Yna fe allai geisio etholiad i dorri'r cam olaf.

Mae Arweinydd Tŷ’r Cyffredin, Jacob Rees-Mogg, wedi dweud y byddai deddfwriaeth gwrthryfelwyr yn cael ei hystyried yn fater o hyder yn y llywodraeth.

“Mae’n bwysig i’r llywodraeth sefydlu hyder Tŷ’r Cyffredin ac mae hwn yn fater hyder yn y bôn: Pwy ddylai reoli’r agenda ddeddfwriaethol, Jeremy Corbyn neu Boris Johnson?” Meddai Rees-Mogg.

Dywedodd Blair fod y Brexiteers yn gosod trap, “i ymddangos fel pe bai’n cael ei wthio i mewn i etholiad, wrth baratoi ar gyfer un”.

“Os yw’r llywodraeth yn ceisio gorfodi etholiad nawr, fe ddylai Llafur bleidleisio yn ei erbyn,” meddai.

Byddai etholiad yn cael ei fframio fel dewis rhwng Johnson yn cyflwyno Brexit ynghyd â rhaglen Geidwadol boblogaidd neu'n troi'r wlad, ei heconomi a'i diogelwch drosodd i Corbyn a'i grŵp bach o acolytes o'r chwith eithaf, meddai Blair.

Dywedodd fod her etholiad cyn i Brexit gael ei benderfynu yn “greulon o glir”, ac nad oedd sgôr pleidleisio Corbyn yn nodi y gallai ennill.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, EU, Jeremy Corbyn, Llafur, UK

Sylwadau ar gau.