Mae Johnson yn cynnig am etholiad wrth i wrthwynebwyr geisio atal dim bargen #Brexit

| Medi 4, 2019
Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson (Yn y llun) yn ceisio galw etholiad snap heddiw (4 Medi) ar ôl i wneuthurwyr deddfau sy’n ceisio ei atal rhag cymryd Prydain allan o’r Undeb Ewropeaidd heb fargen ysgariad ddelio â threchu seneddol gostyngedig, ysgrifennu Michael Holden ac Guy Faulconbridge o Reuters.
Mae symudiad y Senedd yn gadael Brexit i fyny yn yr awyr, gyda chanlyniadau posibl yn amrywio o allanfa cythryblus dim bargen i gefnu ar yr holl ymdrech - byddai'r ddau ganlyniad yn annerbyniol i swmphes o bleidleiswyr y Deyrnas Unedig.

Trechodd cynghrair o wneuthurwyr deddfau’r wrthblaid gyda chefnogaeth gwrthryfelwyr 21 o Blaid Geidwadol Johnson y llywodraeth ddydd Mawrth (3 Medi) ar gynnig yn caniatáu iddynt geisio pasio deddf a fyddai’n gorfodi estyniad tri mis i ddyddiad gadael Prydain o’r UE.

Fe wnaeth Johnson fwrw’r gwrthryfel fel ymgais i ildio i’r UE, addawodd i beidio ag oedi Brexit y tu hwnt i 31 Hydref a dywedodd fod angen etholiad ar y wlad. Mae'r llywodraeth wedi trefnu pleidlais ar etholiad ar gyfer tua 1800 GMT ddydd Mercher.

Ond dywedodd y gwrthbleidiau a gwrthryfelwyr yn ei blaid ei hun na fyddent yn caniatáu i Brexit dim bargen gael ei “smyglo” drwyddo o dan orchudd etholiad.

“Dydyn ni ddim yn mynd i ddawnsio i’w dôn,” meddai Keir Starmer, dyn pwynt y Blaid Lafur ar Brexit. “Mae'n amlwg beth mae e'n ei wneud. Mae am ryng-gipio'r bil hwn ar ôl colli rheolaeth ar y senedd a'n hatal rhag gorffen y dasg dan sylw.

“Dydyn ni ddim yn mynd i bleidleisio gyda Boris Johnson heddiw i amddifadu ein hunain o’r cyfle i gwblhau’r busnes rydyn ni newydd gipio rheolaeth ar y tŷ i’w wneud,” meddai.

Mae Johnson wedi addo arwain y Deyrnas Unedig allan o’r Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref gyda bargen neu hebddi, gan godi ofnau y gallai gatapult pumed economi fwyaf y byd i ymadawiad sydyn o’r bloc heb gytundeb ar sut i drin popeth o reoliadau bwyd i fewnforion cydrannau ceir.

Mae'r cyfnod rhwng y prif weinidog a'r senedd yn parhau ddydd Mercher gydag amrywiaeth benysgafn o ddigwyddiadau wedi'u cynllunio gan gynnwys pleidlais ar yr ymgais i rwystro dim bargen, pleidlais ar gynnig etholiad Johnson a chwestiynau wythnosol i'r prif weinidog.

“Yr achos sylfaenol yw etholiad cyn Brexit, ond nid o reidrwydd cyn yr Hydref 31st,” meddai banc buddsoddi’r Unol Daleithiau, Citi. “Nid oes unrhyw risg bargen yn parhau, ond bellach wedi’i lapio mewn etholiad cyffredinol.”

Byddai etholiad yn agor tri phrif opsiwn: llywodraeth sy’n cefnogi Brexit o dan Johnson, llywodraeth Lafur dan arweiniad y sosialydd cyn-filwr Jeremy Corbyn neu senedd grog a allai arwain at glymblaid neu lywodraeth leiafrifol o ryw fath.

Mewn arwydd o ba mor bell y mae Brexit wedi ystumio gwleidyddiaeth Prydain, addawodd Ceidwadwyr Johnson ddiarddel y gwrthryfelwyr 21 - gan gynnwys ŵyr arweinydd yr Ail Ryfel Byd ym Mhrydain, Winston Churchill a dau gyn-weinidog cyllid - o’r blaid. Collodd Johnson ei fwyafrif gweithio yn y senedd hefyd.

“Sut, yn enw popeth sy’n dda ac yn sanctaidd, nad oes lle yn y Blaid Geidwadol i @NSoames mwyach?” Ysgrifennodd Ruth Davidson, a roddodd y gorau iddi fel arweinydd y Ceidwadwyr yn yr Alban yr wythnos diwethaf, ar Twitter.

Dywedodd Johnson nad oedd eisiau Brexit dim bargen - y mae buddsoddwyr yn rhybuddio y byddai’n rholio marchnadoedd ariannol ac yn anfon tonnau ysgytwol trwy economi Ewrop - ond roedd angen ei roi ar y bwrdd fel y gallai Prydain drafod y canlyniad yr oedd ei eisiau.

Mae’r UE wedi gwrthod aildrafod y Cytundeb Tynnu’n ôl a gyrhaeddwyd gyda rhagflaenydd Johnson, Theresa May fis Tachwedd diwethaf, ac roedd adroddiadau ym mhapurau newydd Prydain fod prif gynghorydd Johnson, Dominic Cummings, wedi disgrifio trafodaethau fel ffug.

Pan ofynnwyd iddo ddydd Mercher ai dyna sut y gwelodd y trafodaethau Brexit gyda’r UE, dywedodd Cummings wrth Reuters: “Na. Wnes i erioed ddweud hynny. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Erthygl Sylw, Gwyrddion, Jeremy Corbyn, Llafur, Democratiaid Rhyddfrydol, UK

Sylwadau ar gau.