#Romania - Gwell #DrinkingWater yn #Cluj a # Sălaj diolch i'r Polisi Cydlyniant

| Medi 4, 2019

Mae'r Gronfa Cydlyniant yn buddsoddi € 275.7 miliwn ar gyfer gwell cyflenwad dŵr yfed a gwasanaethau casglu a thrin dŵr gwastraff wedi'u huwchraddio yn siroedd Cluj a Sălaj, gogledd-orllewin Rwmania. Diolch i'r prosiect hwn a ariennir gan yr UE, bydd bron i drigolion 240,000 yn mwynhau gwell dŵr yfed. Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Materion Morwrol a Physgodfeydd Karmenu Vella: “Dylai pawb gael mynediad at ddŵr yfed da. Gyda'r prosiect cydlyniant hwn, mae'r UE yn buddsoddi ar gyfer iechyd ac ansawdd bywyd ein dinasyddion, wrth ddiogelu'r amgylchedd a lleihau colledion dŵr. Mae hon yn enghraifft wych o'r hyn y gall yr UE ei wneud i chi. ”Bydd y prosiect yn cynyddu'r gyfradd cysylltu cyflenwad dŵr lleol o 79% i 95%. Bydd y gwaith yn ehangu'r cyflenwad o ddŵr yfed gan ddefnyddio ffynonellau sy'n cael eu rheoli'n ficrobiolegol. Maent hefyd yn cynnwys uwchraddiadau yn y gwaith trin dŵr yn Gilău, ailsefydlu'r ffynhonnell ddŵr danddaearol Florești yn Cluj ac adeiladu neu ailadeiladu bron i 1,550 km o rwydweithiau. Dylai'r prosiect gael ei gwblhau ym mis Gorffennaf 2023.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Romania, Dŵr

Sylwadau ar gau.