Mae'r DU #HighSpeedRailLink dros y gyllideb, flynyddoedd ar ei hôl hi, meddai'r llywodraeth

| Medi 4, 2019

Bydd prosiect rheilffordd cyflym arfaethedig i wella cysylltiadau o Lundain i ganol a gogledd Lloegr yn costio tua 20 biliwn o bunnoedd yn fwy na’r disgwyl yn wreiddiol ac mae hyd at bum mlynedd ar ei hôl hi, meddai’r llywodraeth ddydd Mawrth (3 Medi), yn ysgrifennu Michael Holden o Reuters.

Nod y prosiect 2 Cyflymder Uchel (HS2) yw torri amseroedd teithio rhwng y brifddinas a Birmingham, y mae cefnogwyr yn dweud a fyddai’n rhoi’r math o wasanaethau rheilffordd cyflym y mae gwledydd mawr eraill yn eu mwynhau.

Mae ail gam yn rhagweld cyswllt newydd o Birmingham i Fanceinion a Leeds yng ngogledd Lloegr.

Fodd bynnag, mae wedi wynebu beirniadaeth dros y gost gyda gwrthwynebwyr yn dweud y byddai'n well gwario'r arian ar hybu nifer y trenau ar wasanaethau confensiynol yn hytrach na thrwy adeiladu cysylltiad cyflym newydd.

Mewn datganiad i’r senedd, dywedodd y gweinidog trafnidiaeth Grant Shapps na fyddai’r cynllun yn cael ei gyflawni yn y gyllideb wreiddiol o £ 62.4 biliwn ond y byddai’n hytrach yn costio £ 81-88bn.

Roedd y llinell i fod i agor yn 2026 ond mae'r dyddiad bellach wedi'i roi yn ôl i 2028-2031 gyda'r ail gam yn lansio rhwng 2035 a 2040, o bosib saith mlynedd yn hwyr, meddai Shapps.

Cyhoeddodd y llywodraeth y mis diwethaf y byddai’n cynnal adolygiad annibynnol i weld a ddylai’r cynllun fynd yn ei flaen, ac mae adroddiad terfynol i fod i ddod erbyn diwedd y flwyddyn.

“Rwyf am fod yn glir gyda chydweithwyr nad oes dyfodol i brosiect fel hwn heb fod yn dryloyw ac yn agored, felly byddwn yn onest pan ddaw heriau i’r amlwg,” meddai Shapps yn ei ddatganiad.

Cyhuddodd y gwrthbleidiau'r llywodraeth o anghymhwysedd.

“Mae’r llywodraeth hon wedi camarwain y senedd a’r cyhoedd fel ei gilydd ynglŷn â chost HS2,” meddai llefarydd ar ran trafnidiaeth Llafur, Andy McDonald. “Mae angen i bobl fod â hyder yn y prosiect, felly mae’r oedi hwn yn newyddion drwg i system drafnidiaeth y DU gyfan a gogledd Lloegr yn benodol.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, rheilffyrdd UE, Rheilffyrdd, cludiant, UK

Sylwadau ar gau.