#SecurityUnion - #Eurojust yn lansio Cofrestr Gwrthderfysgaeth newydd

| Medi 5, 2019

Heddiw (5 Medi), gyda chefnogaeth y Comisiwn, mae Eurojust, asiantaeth yr UE ar gydweithrediad barnwrol, wedi lansio Cofrestr Gwrthderfysgaeth, a fydd yn helpu gwledydd yr UE i gyfnewid gwybodaeth am droseddau terfysgol mewn modd cyflym, effeithlon ac unffurf. Mae aelod-wladwriaethau eisoes yn rhannu gwybodaeth â’i gilydd am y rhai sydd dan amheuaeth o droseddau terfysgol sydd o dan ymchwiliad troseddol neu erlyniad yn eu gwledydd.

Bydd y Gofrestr Gwrthderfysgaeth newydd a lansiwyd heddiw yn eu galluogi i wneud hynny yn fwy effeithlon ac effeithiol, gan y bydd Eurojust yn gallu canfod cysylltiadau rhwng achosion terfysgol mewn gwahanol aelod-wladwriaethau yn well a darparu adborth amserol a rhagweithiol i awdurdodau cenedlaethol yn ogystal â gwaith dilynol. mesurau sydd eu hangen.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhywiol Věra Jourová: “Mae Eurojust yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi’r frwydr yn erbyn troseddau a therfysgaeth drawsffiniol. Gall cyfnewid data yn gyflym wneud ymchwiliad effeithiol neu ei dorri a bydd yr offeryn newydd hwn yn rhoi Eurojust ar sylfaen gryfach i amddiffyn Ewropeaid rhag terfysgaeth. ”

Wrth siarad yn lansiad swyddogol y Gofrestr heddiw, dywedodd Comisiynydd yr Undeb Diogelwch, Julian King: “Bydd y Gofrestr Gwrthderfysgaeth newydd yn helpu barnwyr ac erlynwyr i sefydlu cysylltiadau rhwng achosion yn rhagweithiol i sicrhau nad yw troseddwyr a therfysgwyr yn mynd yn ddigerydd. Mae'r offeryn newydd hwn yn floc adeiladu arall yn ein Hundeb Diogelwch. ”

Yn dilyn yr ymosodiadau terfysgol yn Ffrainc ym mis Tachwedd 2015, cymerodd Ffrainc, yr Almaen, Sbaen, Gwlad Belg, yr Eidal, Lwcsembwrg a'r Iseldiroedd y fenter i sefydlu cofrestr yn Eurojust. Mae'r Gofrestr heddiw yn ganlyniad i Eurojust ddatblygu'r fenter hon yn offeryn sydd ar gael i holl wledydd yr UE.

Mae'r gynhadledd i'r wasg o'r lansiad swyddogol ar gael ar EBS +. Am fwy o wybodaeth, gweler y Datganiad i'r wasg gan Eurojust a gwybodaeth gan y Comisiwn Ewropeaidd ar cydweithredu barnwrol ac brwydro yn erbyn terfysgaeth.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Amddiffyn, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Terfysgaeth

Sylwadau ar gau.