Grwpiau terfysgaeth yn atgyfodi yn Ne #Yemen

| Medi 5, 2019

Mae adroddiadau aflonyddu wedi dod i'r amlwg yn ystod yr wythnos ddiwethaf o elfennau terfysgol atgyfodol yn Ne Yemen. Awgrymwyd mai'r grwpiau hyn, sy'n cynnwys Al Qaeda ac ISIS fel y rhai amlycaf, sy'n bennaf gyfrifol am y cynnydd mewn trais.

Mae rôl ac amlygrwydd cynyddol plaid Al Islah yn llywodraeth yr Arlywydd Hadi wedi cael ei ystyried yn ffactor o bwys wrth sbarduno'r aflonyddwch diweddaraf hwn. Y blaid yw cangen y Frawdoliaeth Fwslimaidd yn Yemen ac mae wedi gwneud cyfraniad sylweddol tuag at ansefydlogi'r wlad gyfan. Mae eu brand o Islamiaeth nid yn unig yn edrych dros, ond ar adegau yn annog trais.

Ar ben hynny, trwy ryngweithio cyhoeddus ar gyfryngau cymdeithasol, mae Al Islah wedi bod yn cyhoeddi crio ralio i grwpiau o Ma'rib ac Ibar y gwyddys bod ganddynt gysylltiadau agos ag AQAP ac ISIS. Mae Llywodraethwr Ma'rib ei hun yn aelod o blaid Al Islah ac yn mwynhau cefnogaeth rhai o eithafwyr llinell galed fwyaf y wlad. Mae'n ymddangos bod yr alwad hon i freichiau wedi'u hanelu at ansefydlogi'r Glymblaid a dadwneud yr heddwch cymharol y mae'r De wedi'i brofi ers cael ei gymryd yn ôl oddi wrth wrthryfelwyr Houthi.

Elfen o ryfel cartref Yemen a anwybyddwyd i raddau helaeth fu cyfranogiad grwpiau terfysgol ar ffurf AQAP ac ISIS, a’u gallu i weithredu, gyda llawer o sylw’r cyfryngau byd-eang a llunwyr polisi yn canolbwyntio ar yr ymladd rhwng y Glymblaid a gwrthryfelwyr Houthi. Mae lluoedd y glymblaid, yn enwedig yr Emiradau Arabaidd Unedig mewn lleoedd fel Mukallah, wedi gwneud cynnydd sylweddol dros y tair blynedd diwethaf wrth ddatgymalu gallu'r sefydliadau terfysgol hyn i sicrhau marwolaeth a dinistr.

Felly, bydd yn destun pryder mawr i'r rheini nid yn unig yn y rhanbarth ond y tu hwnt i weld y grwpiau hyn yn drais gwrthryfelgar a chyffrous yn Ne Yemen, a ymddengys gan barti llinell galed Al Islah.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, gwleidyddiaeth

Sylwadau ar gau.