#Antitrust - Mae'r Comisiwn yn gwahodd sylwadau ar fap ffordd ar gyfer gwerthuso rheolau ar gytundebau llorweddol

| Medi 6, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gwahodd sylwadau ar y map ffordd ar gyfer gwerthuso'r Rheoliadau Eithrio Bloc Llorweddol sy'n eithrio rhai cytundebau llorweddol rhag rheolau'r UE sy'n gwahardd cytundebau gwrthgymdeithasol rhwng cwmnïau. Gall cytundebau o'r fath rhwng cystadleuwyr gwirioneddol neu ddarpar gystadleuwyr sy'n gweithredu ar yr un lefel o gynhyrchu neu ddosbarthu yn y farchnad gyfyngu ar gystadleuaeth. Yn yr achos hwnnw, byddent yn cael eu gwahardd o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, oni bai eu bod yn creu buddion sy'n gorbwyso'r niwed i gystadleuaeth. Mae'r Rheoliadau Eithrio Bloc Llorweddol yn diffinio rhai cytundebau ymchwil a datblygu ac arbenigo y gellir eu hystyried yn fwy buddiol na niweidiol, ac a ganiateir felly o dan reolau gwrthglymblaid.

Bydd y Rheoliadau'n dod i ben ar 31 Rhagfyr 2022. Heddiw mae'r Comisiwn wedi cymryd y cam cyntaf yn y broses adolygu i'w helpu i benderfynu a ddylai'r Rheoliadau ddod i ben, eu hymestyn neu eu diwygio. Bydd y broses adolygu hefyd yn cynnwys y canllawiau presennol ar gytundebau cydweithredu llorweddol. Gyda chyhoeddi'r map ffordd, mae'r Comisiwn yn gwahodd rhanddeiliaid i wneud sylwadau ar bwrpas, strategaeth ymgynghori, amseru a methodoleg cam gwerthuso'r broses adolygu. Gall rhanddeiliaid roi sylwadau ar y map ffordd ar y Comisiwn Porth Rheoleiddio Gwell tan 3 Hydref 2019. Cyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn hefyd yn bwriadu lansio ymgynghoriad cyhoeddus yn gwahodd rhanddeiliaid i wneud sylwadau ar weithrediad y Rheoliadau Eithrio Bloc Llorweddol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.