Mae #Brexit Britain yn edrych ar y trywydd iawn ar gyfer dirwasgiad - #PMI

| Medi 6, 2019

Mae economi Prydain mewn perygl difrifol o fynd i mewn i'w dirwasgiad cyntaf ers yr argyfwng ariannol wrth i hyder busnes wywo yn anhrefn Brexit, dangosodd arolwg busnes a wyliwyd yn ofalus ddydd Mercher (Medi 4), yn ysgrifennu andy Bruce o Reuters.

Arafodd y twf yn sector gwasanaethau amlycaf Prydain i gropian ym mis Awst ac roedd disgwyliadau busnes ar eu hisaf mewn mwy na thair blynedd, yn ôl Mynegai Rheolwyr Prynu Gwasanaethau'r DU (PMI) IHS Markit / CIPS.

Syrthiodd ei ddarlleniad pennawd i 50.6 o 51.4 ym mis Gorffennaf - prin uwchlaw'r rhwystr 50 rhwng twf a chrebachiad. Roedd arolwg barn economegwyr Reuters wedi tynnu sylw at ddarlleniad o 51.0.

Ychwanegodd yr arolwg at gwestiynau ynghylch gallu Prydain i bownsio’n ôl o grebachiad economaidd yn yr ail chwarter pan darodd pen mawr o’r ffyniant pentyrru cyn y dyddiad cau gwreiddiol ar gyfer Brexit ym mis Mawrth allbwn.

Dywedodd y casglwr PMI IHS Markit fod yr economi gyffredinol yn edrych ar y trywydd iawn i grebachu eto yn y cyfnod Gorffennaf-Medi ar gyfradd chwarterol o 0.1% - canlyniad a fyddai’n cyhoeddi dirwasgiad yn swyddogol.

Bydd arwyddion bod yr economi yn pylu yn codi'r addewidion yn yr argyfwng gwleidyddol sy'n gafael ym Mhrydain.

Fe fydd y Prif Weinidog Boris Johnson yn ceisio galw etholiad snap ddydd Mercher ar ôl i wneuthurwyr deddfau sy’n ceisio ei atal rhag cymryd Prydain allan o’r Undeb Ewropeaidd heb fargen ysgariad ddelio â threchu seneddol gostyngedig.

“Bydd llawer yn dibynnu ar y digwyddiadau heddiw yn San Steffan, ond y gwir yw bod y risg o Brexit‘ dim bargen ’ar 31 Hydref yn annhebygol o bylu’n llwyr ar ôl yr wythnos hon. Bydd hyn yn parhau i gadw’r pwysau ar dwf sylfaenol, ”meddai economegydd ING James Smith.

Roedd mis Awst yn nodi'r wythfed mis yn olynol lle mae PMI cyfansawdd Prydain, sy'n cwmpasu'r sectorau gweithgynhyrchu a gwasanaethau, wedi tanberfformio'r hyn sy'n cyfateb i ardal yr ewro.

Syrthiodd mesur optimistiaeth PMI Prydain yn y sector gwasanaethau i'w lefel isaf ers mis Gorffennaf 2016, y mis ychydig ar ôl pleidlais Brexit, tra bod twf mewn gorchmynion newydd wedi arafu'n sydyn.

Mae rhai economegwyr yn dweud bod arolygon fel y PMIs yn tueddu i orddatgan maint y cynnydd a'r dirywiad, ond serch hynny mae Banc Lloegr yn eu gwylio'n agos fel dangosyddion cynnar o symudiadau yn yr economi ehangach.

“Mae teimladau busnes yn dylanwadu’n ormodol ar y PMIs ac maent wedi rhoi llyw camarweiniol o wan yn ystod misoedd 12 diwethaf o ansicrwydd gwleidyddol uwch,” meddai Samuel Tombs, economegydd yn yr ymgynghoriaeth Pantheon Economics.

Disgwylir i Lywodraethwr BoE Mark Carney ac aelodau eraill o'r Pwyllgor Polisi Ariannol ateb cwestiynau gan wneuthurwyr deddfau yn 13h15 GMT.

Dywedodd JPMorgan y gallai’r data gwanhau ysgogi’r BoE i ystyried a allai fod angen torri cyfraddau llog mewn senarios heblaw Brexit dim bargen, fel estyniad o ddyddiad cau Brexit heb unrhyw eglurder ynghylch yr hyn sy’n digwydd nesaf.

“Nid ydym yn disgwyl eto i’r BoE nodi newid sylweddol mewn tôn tra bod cwestiwn amseriad a chanlyniad etholiad snap yn dal i fod i fyny yn yr awyr. Ond mae ods toriad BoE eleni - hyd yn oed os na fydd bargen yn cael ei hosgoi - yn mynd i fyny, ”meddai economegydd JPMorgan, Allan Monks, mewn nodyn i gleientiaid.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, UK

Sylwadau ar gau.