Gallai #Bitcoin fod yn ateb i #Brexit

| Medi 9, 2019

Mae bron yn amhosibl symud o gwmpas y rhyngrwyd heb daro i mewn i erthygl neu bost arall am Brexit. Fodd bynnag, yn wahanol i lawer o'r swyddi doom-a-tywyll eraill, mae rhywfaint o newyddion cadarnhaol os ydych chi'n frwd dros Bitcoin.

Ym mis Mehefin 2016 pan bleidleisiodd y DU yn ddemocrataidd i adael yr UE, cychwynnodd y bunt ar ei thaith o ddirywiad cyson, sydd ar ôl rhai cyfnodau o sefydlogrwydd, yn parhau i suddo mewn gwerth. Fodd bynnag, ar yr adeg hon pan ddechreuodd y bunt ostwng, roedd rhywbeth arall yn digwydd yn y byd crypto. Dechreuodd Bitcoin godi. Mewn gwirionedd, cododd oddeutu 50% o'i werth ar y farchnad ar y pryd ac mae wedi tyfu mewn gwerth yn hynod byth ers hynny.

Gyda hynny mewn golwg a dyddiad gwneud-neu-farw 31st Hydref ar y gorwel yn nes, a fydd Bitcoin yn rali eto? Mae'n bosibl ac efallai ei bod hi'n bryd i ddinasyddion y DU wella eu gwybodaeth am cryptocurrency a cofrestrwch yn Luno i gael waled bitcoin. Gadewch i ni edrych ar yr hyn a allai fod ar y gweill i ni i gyd.

Mae Llundain yn bwynt siarad

Os na chyflawnir bargen mae potensial i Lundain golli ei theitl fel un o hybiau ariannol y byd. Mae pencadlys bancio a chwmnïau fintech yn debygol o edrych mewn man arall i sefydlu gwersyll sy'n caniatáu iddynt fasnachu â gwledydd yr UE a'r gwledydd y mae ganddynt fargeinion masnach â hwy yn hawdd ac yn fwy fforddiadwy. Efallai y gall Bitcoin achub statws Llundain a helpu'r DU yn gyffredinol os yw rheoliadau crypto yn derfynol, gan ganiatáu i fusnesau fanteisio ar un o'r asedau digidol a diderfyn hyn. Mae rheoleiddio crypto ar y gweill, ond efallai y bydd y DU eisiau cyflymu ei weithrediad.

Nid oes unrhyw fargen yn cynyddu diddordeb Bitcoin

Os nad yw’r Prif Weinidog Johnson ac arweinwyr eraill yr UE i ysgwyd llaw a chytuno ar ddewis arall yn lle pwynt cadw’r trafodaethau - cefn Iwerddon - gall hyn weithio o blaid crypto ac yn enwedig Bitcoin. Gall y bunt fynd yn gythryblus os yw'r senario flaenorol yn chwarae allan ac mae hynny'n golygu y bydd buddsoddwyr yn edrych mewn man arall a arallgyfeirio eu portffolio. Efallai y bydd hyd yn oed buddsoddwyr nad ydynt wedi ystyried crypto o'r blaen yn dechrau cynyddu eu sylw i'r cyfeiriad hwnnw. Bitcoin yw'r dewis tebygol o ystyried ei statws fel y crypto mwyaf gwerthfawr a mwyaf cydnabyddedig. Efallai y bydd hyd yn oed mathau nad ydynt yn buddsoddi yn penderfynu newid eu harian cyfred fiat ar gyfer Bitcoin.

Ar adegau o argyfwng, mae crypto wedi dod yn hafan ddiogel i ddinasyddion. Yn amlach na pheidio mae hyn yn digwydd mewn gwledydd sydd ag economeg eithriadol o wael a gwledydd sydd yng nghanol gorchwyddiant neu safonau byw isel. Mae'r llwybr dianc yn aros yno i ddinasyddion y DU hefyd - os ydyn nhw'n dewis gwneud hynny!

Ni all neb wybod yn sicr a fydd Bitcoin yn biler sy'n cadw'r DU i fynd ddiwedd mis Hydref, ond mae siawns gref y gallai helpu economi'r DU unwaith y byddant yn sefyll ar eu pennau eu hunain heb unrhyw fargeinion masnach yn barod i'w gweithredu ac yn dadfeilio. arian brodorol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Bancio, Brexit, Economi, EU, EU, UK

Sylwadau ar gau.