UE- # Cyd-gyngor Cuba, 09 / 09 / 2019

| Medi 9, 2019
Cyfarfu Cyd-gyngor yr UE-Cuba am yr eildro ar 9 Medi 2019 yn Havana, Cuba. Trafododd sut i gynnal momentwm wrth weithredu'r Cytundeb Deialog Gwleidyddol a Chydweithrediad, sydd wedi'i gymhwyso dros dro ers mis Tachwedd 2017.

Mae'r Cytundeb Deialog Gwleidyddol a Chydweithrediad rhwng yr UE a Chiwba yn arwydd o'r pwysigrwydd yr ydym yn ei roi i'n cysylltiadau. Rydyn ni'n gobeithio y gall y bennod newydd rydyn ni wedi'i hagor gryfhau'r cyfeillgarwch rhwng pobl Ewrop a Chiwba ymhellach. Dyma pam rydyn ni yma: i ddathlu a chryfhau ein deialog a'n cydweithrediad ymhellach.

Federica Mogherini, Uchel Gynrychiolydd Materion Tramor a Pholisi Diogelwch

Mae dathlu'r ail Gyngor ar y Cyd hwn yn enghraifft o gynnydd y berthynas â'r UE. Mae'n caniatáu pwyso a mesur y cynnydd hwn ac amlinellu gweithredoedd sydd o fudd i'r ddwy ochr yn y dyfodol.

Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, Gweinidog Materion Tramor Cuba

Adolygodd y Cyd-Gyngor y pum deialog wleidyddol strwythuredig a lansiwyd o dan y cytundeb mewn meysydd allweddol: hawliau dynol, peidio â lluosogi arfau dinistr torfol, rheoli arfau confensiynol, mesurau cyfyngu unochrog a datblygu cynaliadwy.

Bu hefyd yn adolygu rhaglenni cysylltiadau a chydweithrediad dwyochrog mewn meysydd fel diwylliant, ynni, amaethyddiaeth a moderneiddio economaidd. Cytunodd y ddwy ochr i lansio deialogau polisi sectoraidd ym meysydd ynni, amaethyddiaeth, yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd.

Trafodwyd masnach a buddsoddiad rhwng yr UE a Chiwba, gan gynnwys effeithiau allfydol deddfwriaeth Helms-Burton yr UD.

Yn ogystal, cyffyrddodd y Cyd-gyngor â materion rhanbarthol a byd-eang, megis datblygiadau diweddar yn America Ladin a'r Caribî, gan gynnwys cysylltiadau UE-CELAC. Fe wnaethant hefyd drafod cydgysylltu mewn fforymau amlochrog mewn meysydd fel newid yn yr hinsawdd a datblygu cynaliadwy a chynhwysol.

Cyd-gadeiriwyd y Cyd-Gyngor gan Uchel Gynrychiolydd Materion Tramor a Pholisi Diogelwch Federica Mogherini a Gweinidog Materion Tramor Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, EU, Cyngor Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.