#EuropeanCommission - von der Leyen yn cyflwyno rhestr o gomisiynwyr newydd

| Medi 9, 2019


Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Juncker, yn cwrdd â'r Arlywydd-ethol Ursula von der Leyen

Heddiw (9 Medi) cyflwynodd yr Arlywydd-ethol Ursula von der Leyen ei rhestr ddrafft yn ffurfiol o gomisiynwyr-ddynodedig, fodd bynnag, bydd yn rhaid i wylwyr y Comisiwn aros tan yfory i ddarganfod portffolio pob un, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Er eu bod yn wleidyddol niwtral, mae'r Comisiynwyr yn adlewyrchu cydbwysedd gwleidyddol yr UE. Mae deg comisiynydd o Blaid y Bobl Ewropeaidd (EPP) - gan gynnwys von der Leyen; o'r grŵp Sosialwyr a Democratiaid (S&D); pump blaen Adnewyddu Ewrop (AG - Cynghrair y Democratiaid Rhyddfrydol gynt); un Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewropeaidd (ECR) a dau ymgeisydd annibynnol - un ohonynt â chysylltiad llac â'r Gwyrddion.

Mae hyn yn dilyn cyfres o gyfweliadau ffurfiol Llywydd-ethol von der Leyen a gynhaliwyd dros yr wythnosau diwethaf gyda phob un o'r unigolion a awgrymwyd gan yr aelod-wladwriaethau fel ymgeiswyr ar gyfer comisiynydd. Rhaid i Gyngor yr Undeb Ewropeaidd nawr fabwysiadu'r rhestr hon, yn unol ag Erthygl 17 (7) o'r Cytuniad ar yr Undeb Ewropeaidd (TEU).

Ddim yn hwylio plaen

Ar ôl ei ddynodi mae set o wrandawiadau yn Senedd Ewrop o flaen y pwyllgor perthnasol. Yna mae'n rhaid i Senedd Ewrop roi ei chydsyniad i Goleg y Comisiynwyr cyfan, gan gynnwys llywydd ac Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Materion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-lywydd y Com Ewropeaiddgenhadaeth. Ar ôl i Senedd Ewrop roi ei chydsyniad, bydd y Cyngor Ewropeaidd yn penodi'r Comisiwn Ewropeaidd yn ffurfiol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, cynnwys, Erthygl Sylw, gwleidyddiaeth

Sylwadau ar gau.