Nid yw #Johnson yn #WinstonChurchill, meddai ŵyr arweinydd amser rhyfel

| Medi 9, 2019

Nid yw’r Prif Weinidog Boris Johnson yn ddim byd tebyg i Winston Churchill ond rhywun sy’n dweud celwyddau am yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl ŵyr arweinydd Prydain adeg y rhyfel a ddiswyddwyd o’r Blaid Geidwadol yr wythnos diwethaf, yn ysgrifennu Michael Holden.

Nicholas Soames, 71, (llun) cafodd mab Mary Soames, yr ieuengaf o bump o blant Churchill, ei ddiarddel o blaid Johnson ar ôl herio gorchmynion plaid dros Brexit.

Mewn cyfweliad gyda The Times papur newydd a gyhoeddwyd ar ei wefan ddydd Gwener (6 Medi), dywedodd Soames nad oedd Johnson, a ysgrifennodd gofiant i’w arwr Churchill, yn debyg i’w dad-cu enwog.

“Nid yw Boris Johnson yn ddim byd tebyg i Winston Churchill. Nid wyf yn credu bod unrhyw un wedi galw Boris yn ddiplomydd nac yn wladweinydd, ”meddai Soames, sydd wedi bod yn Aelod Seneddol (AS) ers 1983.

“Roedd Winston Churchill fel Winston Churchill oherwydd ei brofiadau mewn bywyd. Mae profiad Boris Johnson mewn bywyd yn dweud llawer o borcod (celwyddau) am yr Undeb Ewropeaidd ym Mrwsel ac yna'n dod yn brif weinidog. ”

Dywedodd Soames ei fod wedi taflu dagrau ar ôl bod yn un o Geidwadwyr gwrthryfelwyr 21 a gafodd eu hebrwng o’r blaid, ar ôl cyhoeddi eisoes na fyddai’n sefyll dros y senedd eto yn yr etholiad nesaf.

Dywedodd fod gan Johnson “gynllun cyfrwys” i gael etholiad a’i fod yn trin gwleidyddion yn fwriadol, gan wybod na fyddai’n gallu taro cytundeb tynnu’n ôl newydd gyda’r UE. Dywedodd fod y prif weinidog “wedi arwyddo i lyfr chwarae Trump - mae’n‘ sioc a pharchedig ofn nes i’r cyfan ddod yn normal ”.

“Mae’n ymgysylltu â’r obsesiwn Brexit gwych hwn: ewch â ni allan, delio neu ddim bargen, gwneud neu farw,” meddai Soames wrth y papur.

“Nid Winston Churchill yw hynny. Rwy'n credu y byddai Churchill wedi meddwl ei bod yn hynod y byddem wedi meddwl ein hunain mor llwyddiannus, mor bwerus, mor dda yn y byd fel y gallem fforddio rhoi'r gorau i'r berthynas ryfeddol hon sydd gennym yn yr Undeb Ewropeaidd gwych hwn. "

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.