Datganiad gan Arlywydd y Senedd Sassoli ar ryddhad Gwobr Sakharov #OlegSentsov

| Medi 9, 2019
Ar ôl rhyddhau Oleg Sentsov, Llawryfog Gwobr 2018 Sakharov, dywedodd Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli: “Gyda rhyddhad a llawenydd dwys y dysgais heddiw am ryddhau’r gwneuthurwr ffilmiau Wcreineg Oleg Sentsov. Derbyniodd Sentsov Wobr Sakharov Senedd Ewrop am Ryddid Meddwl yn 2018. Rwy’n ei gyfarch fel dyn dewr a phenderfynol, a wrthwynebodd anghyfiawnder ag urddas ac a safodd dros ddemocratiaeth, rheolaeth y gyfraith a hawliau dynol.

“Rhyddhawyd Sentsov fel rhan o gytundeb rhwng Rwsia a’r Wcráin ar gyfnewid grwpiau o garcharorion. Rydym yn croesawu hyn fel cam i'r cyfeiriad cywir ac yn arwydd o densiynau gostyngol rhwng y ddwy wlad.

“Edrychaf ymlaen at gwrdd ag Oleg Sentsov yn bersonol yn Senedd Ewrop yn fuan ac i allu rhoi Gwobr Sakharov iddo.”

Oleg Sentsov fu'r carcharor gwleidyddol amlycaf yn yr Wcrain yn Rwsia. Yn 2018, aeth y gwneuthurwr ffilmiau a garcharwyd ar streic newyn am ddyddiau 145, gan fynnu bod Rwsia yn rhyddhau ei holl garcharorion gwleidyddol Wcrain. Ym mis Rhagfyr 2018, dyfarnodd Senedd Ewrop Wobr Sakharov am Ryddid Meddwl i Sentsov, sy'n anrhydeddu unigolion a grwpiau o bobl sydd wedi cysegru eu bywydau i amddiffyn hawliau dynol. Mewn sawl un o’i phenderfyniadau, mae Senedd Ewrop wedi mynnu dro ar ôl tro i Oleg Sentsov gael ei ryddhau ar unwaith, y lluoedd arfog Wcreineg 24 a gedwir yn anghyfreithlon ar 25 Tachwedd 2018 yn y Fenai Kerch, yn ogystal â holl ddinasyddion Wcrain a gedwir yn garcharorion gwleidyddol gan Ffederasiwn Rwseg. .

sylwadau

Sylwadau Facebook

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.