#WB6 - Mae heddluoedd Ewropeaidd yn cydweithredu i ymladd troseddau yn y Balcanau Gorllewinol

| Medi 9, 2019

Y Diwrnod Gweithredu ar y Cyd (JAD) Mae Western Balkans 2019 yn weithrediad rhyngwladol, sy'n cynnwys swyddogion gorfodaeth cyfraith 6 758: swyddogion 6 708 ar lawr gwlad a swyddogion 50 yn y Ganolfan Weithredol ym mhencadlys Europol. Ymunodd swyddogion gorfodaeth cyfraith o wledydd 30, yn ogystal ag asiantaethau 8 a sefydliadau rhyngwladol i fynd i'r afael â'r 4 EMPACT (Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn erbyn Bygythiadau Troseddol) blaenoriaethau: masnachu arfau tân, mewnfudo anghyfreithlon, twyll dogfennau a masnachu cyffuriau.

 • Aelod-wladwriaethau'r UE: Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Croatia, Tsiecia, Denmarc, Estonia, yr Almaen, Gwlad Groeg, Cyprus, Hwngari, yr Eidal, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Slofenia, Slofacia, Sbaen, Sweden, y Deyrnas Unedig.
 • Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn rhan o'r UE: Albania, Bosnia a Herzegovina, Gogledd Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo *, y Swistir, Moldofa, UDA (ATF, DEA, HSI, CBP).
 • Asiantaethau'r UE: Europol, Frontex
 • Partneriaid sefydliadol: Interpol, UNODC, SEESAC, IPA / 2017, PCC-SEE, SELEC.Canolfan weithredol yn Europol

Dechreuodd y cam paratoi yn gynnar yn 2019 gyda sawl cyfarfod gweithredol a gweithgareddau casglu gwybodaeth wedi'u trefnu gan yr holl gyfranogwyr, yn ogystal â rheolaethau ar bwyntiau rheoli ffiniau dethol. Cydlynodd y gweithgor Drylliau Tanio EMPACT - dan arweiniad Sbaen. Cydlynodd Europol y defnydd o swyddfeydd symudol ar gais gwledydd i ddadansoddi gwybodaeth yn y fan a'r lle.

O 5 i 8 Medi 2019, sefydlwyd canolfan gydlynu ym mhencadlys Europol yn Yr Hâg i gefnogi cyfnewid gwybodaeth ymhlith y cyfranogwyr. Yn ystod y dyddiau hyn, roedd swyddogion 50 o bron pob aelod-wladwriaeth o’r UE a gwledydd Gorllewin y Balcanau, Europol, Frontex, INTERPOL ac IPA / 2017 yn dwysáu gwiriadau mewn meysydd a nodwyd fel risg uchel yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd ac a ddadansoddwyd yn y ganolfan gydlynu.

Aeth Frontex i'r afael â throsedd trawsffiniol ar ffiniau allanol yr UE a chyfrannu at y llawdriniaeth trwy berfformio rheolaethau dwys mewn mannau croesi ffiniau dethol a gweithgareddau gwyliadwriaeth ffiniau fel rhan o'i weithgareddau maes parhaus yn y rhanbarth.

Canlyniadau o'r JAD

Gwiriwyd cyfanswm o bobl, cerbydau ac adeiladau 214,147 yn ystod JAD yr wythnos diwethaf yn y frwydr yn erbyn troseddau sy'n tarddu o'r Balcanau Gorllewinol. Arestiwyd unigolion 175 (arestiadau 26 yn y cyfnod cudd-wybodaeth ac 149 yn y cyfnod gweithredol).

Y canlyniadau mwyaf perthnasol:

 • Gwrthod mynediad 329
 • Cofnodion cudd-drin 164
 • Gor-aros 111
 • Twyll neu gamddefnyddio fisa 14
 • Dogfennau ffug neu ffugio 71
 • Drylliau tanio 51 (heblaw am yr 49 o'r ymchwiliadau a nodwyd yn y cyfnod cudd-wybodaeth)
 • Tair arf arall
 • Darnau bwledi 895

* Nid yw'r dynodiad hwn yn rhagfarnu safbwyntiau ar statws, ac mae'n unol ag UNSCR 1244 / 99 a Barn ICJ ar ddatganiad annibyniaeth Kosovo.

EMPACT Cydlynwyd y llawdriniaeth o dan ymbarél y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT) fel rhan o'r Cylch Polisi'r UE, cynllun pedair blynedd ar gyfer y frwydr yn erbyn troseddau difrifol a chyfundrefnol. Mae'n dwyn ynghyd awdurdodau heddlu a gorfodaeth cyfraith aelod-wladwriaethau'r UE, asiantaethau Ewropeaidd a sefydliadau rhyngwladol i gryfhau ffiniau a diogelwch mewnol Ewrop ar y cyd. Bydd y canlyniadau a'r wybodaeth a gesglir yn helpu mewn ymchwiliadau parhaus ac yn y dyfodol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Trosedd, EU, Balcanau gorllewinol

Sylwadau ar gau.