#EAPM - Comisiynydd-ddynodiad Cyprus wedi dyfarnu briff iechyd

| Medi 10, 2019

Cyfarchion, gydweithwyr! Daw newyddion poeth o Frwsel o Frwsel heddiw (Medi 10), wrth i Goleg Comisiynwyr arfaethedig Ursula von der Leyen gael ei ddatgelu’n llawn, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Gyda hyn daw'r newyddion bod yr enwebai o Gyprus, Stella Kyriakides, wedi cael y portffolio iechyd.

Stella o'r blaen wedi gweithio gyda chyfarwyddwr gweithredol EAPM Denis Horgan mewn perthynas â datganiad ysgrifenedig ar yr angen i gydlynu mwy o ymchwil canser yn yr Undeb Ewropeaidd, a enillodd gefnogaeth Senedd Ewrop gyda bron i ASE 500 yn cefnogi.

Galwodd Datganiad 2010 Hydref ar y Comisiwn a / neu'r aelod-wladwriaethau i:

  • Esicrhau bod mapio ac ariannu digonol a mwy o gydweithrediad mewn ymchwil canser;
  • ddatblygu strategaeth ymchwil canser gyfannol yn seiliedig ar fatrics, gyda gorwelion fel ymchwil a diagnosis trawswladol a fertigau fel ymchwil ar atal, ymchwil ar sgrinio ac ymchwil ar ansawdd bywyd a gofal;
  • uhwyluso'r Bartneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Gweithredu yn Erbyn Canser i drefnu gwahanol weithgorau ymchwil, a;
  • hyrwyddo partneriaethau â grwpiau cleifion, gan harneisio eu harbenigedd a'u gwybodaeth benodol i gefnogi cynnydd carlam mewn ymchwil.

Cyflawnwyd llawer ers hynny, wrth gwrs, gydag agweddau'n dod yn rhan o'r sector meddygaeth wedi'i bersonoli yn ogystal â bod yn berthnasol i ganser. Er enghraifft, ar Ddatganiad y llynedd ar y prosiect genomau miliwn miliwn ledled yr UE.

Nawr bod y Comisiynydd-dynodiad Cyprus wedi cael y briff iechyd, mae'r cyfan er daioni. Fel seicolegydd clinigol hyfforddedig, ymgyrchydd ar ganser y fron a lluniwr polisi iechyd yn Nicosia, yn sicr mae ganddi gefndir y swydd.

Dywedodd Von der Leyen heddiw: ““Comisiwn fydd hwn sy’n cerdded y sgwrs. Mae gennym strwythur sy'n canolbwyntio ar dasgau nid hierarchaeth. Mae angen i ni allu cyflawni'r materion sydd bwysicaf a chyda phenderfyniad. "

Arhoswn i weld faint mae'r ailstrwythuro yn ei olygu o ran gwneud iechyd yn flaenoriaeth uwch neu is.

Wrth gwrs, mae'r rhestr isod o enwebeion, gyda phob un yn gorfod wynebu cwestiynau llafar ac ysgrifenedig gan Senedd Ewrop, cyn i ASEau gymeradwyo eu taith i'w swyddi newydd. Mae llinellau amser yn awgrymu y bydd y gwrandawiadau hyn yn cael eu cynnal ddiwedd y mis hwn ac i ddechrau mis Hydref.

Mae angen paratoi'r enwebeion yn iawn, gan fod hanes wedi ein dysgu y gall y gwrandawiadau Seneddol hyn droi yn dipyn o grilio ... er nad oes unrhyw un yn disgwyl Ymchwiliad Sbaen.

Yn y cyfamser, rhai Cyrff Anllywodraethol iechyd 40 cael cyhoeddi hysbyseb swyddfertigment ar gyfer Comisiynydd Iechyd Ewropeaidd, sTating bod pwy bynnag yn glanio'r post rhaid i "gosod y weledigaeth a'r strategaeth ar gyfer lleihau anghydraddoldebau iechyd ledled yr UE".

Mae'r sefydliadau eisiau'r comisiynydd iechyd i "blaenoriaethu budd y cyhoedd dros fuddiannau actorion economaidd ac ariannol trwy, ymhlith pethau eraill, cyfyngu cyfarfodydd gyda lobïwyr corfforaethol a sicrhau bod cyfarfodydd a gynhelir yn dryloyw".

Enwebeion nesaf y Comisiwn Ewropeaidd

AwstriaMae Johannes Hahn yn afgwyddoniaeth ormer gweinidog sy'n set i fyny cenedlaetholwr 'Gwobr Rhagoriaeth'am y traethawd doethuriaeth gorau yn Awstria(er gwaethaf heriau y soniwyd amdanynt lawer dros ei PhD ei hun). Ef yw'r cyn-Prif Swyddog Gweithredol y cwmni betio Novomatic. Gobeithio nad gambl ar gyfer vdL.

Gwlad Belg wedi enwebu Didier Reynders, sydd wedi gweithredu fel gweinidog cyllid (yn ystod lansiad yr ewro), ac ar gyfer materion tramor. Mae Gwlad Belg yn dyrnu uwchlaw ei phwysau y tro hwn, gan gael ei chynrychioli mewn man arall gyda Charles Michel gosod i ddod Pennaeth y Cyngor.

Bwlgaria mae ganddi Mariya Gabriel, sydd eisoes wedi gwasanaethu yn y Comisiwn trwy arwain y economi ddigidol a chymdeithas tîm. Mariya wfel ASE o 2009 i 2017, yn dod ASE o'r Yclust ddwywaith. Nawr rhowch ofal y Arloesi ac Ieuenctid yn gryno, mae hi'n gyn-athro ac ymchwilydd, yn ogystal â ffan o wenyn a Twitter. Ni ddylai sylwadau pigog fod yn broblem, felly.

Croatiaenwebai Dubravka Šuicahas 'maer Dubrovnik' wedi'i ysgrifennu ar ei CV. Mae hi hefyd yn gyn-athrawes Almaeneg (wrth law o ystyried ei phennaeth newydd), ac mae wedi gweithio gydag EAPM yn ystod ei chyfnod mwy diweddar fel ASE. Mae hi wedi cael rôl is-lywydd a'r Democratiaeth a Demograffeg portffolio.

Fel y soniwyd, mae Cyprus wedi enwebu Stella Kyriakides, a ddisgrifir gartref fel Mam Theresa ffigur - yn yr ystyr ei bod yn anelu at helpu pobl ond nad yw'n cael ei or-farnu. Yn 2018, gwthiodd Stella am gyfraith decriminalizerthyliad ing.

Yn y cyfamser, mae gan y Weriniaeth Tsiec Věra Jourováar fin symud swyddfeydd yn y Berlaymont yn ei rôl newydd fel is-lywydd. Ar hyn o bryd mae hi'n ryn gyfrifol am gyfiawnder, defnyddwyr a chydraddoldeb rhywiol yn y yn fuan-i-ymadael Comisiwn. Yn ddoniol (neu beidio), ei stori bywyd wedi bod o'i gymharu â a "fersiwn dywyll o Borgen”. Yikes!

Denmarc yn glynu gyda'r Comisiynydd cyfredol Margrethe Vestager pwy failed yn ei chais ar gyfer y swydd uchaf, ond dylai wneud yn iawn o dan vdL fel is-lywydd gweithredol ac, yn hanfodol i ni, â gofal am gydlynu'r agenda ar a Ewrop yn addas ar gyfer yr oes ddigidol. Mae hi'n gyn-cgweinidog abinet a y prif ysbrydoliaeth y uchod Cyfres deledu Borgen, yr ydym yn ei argymell yn fawr (os nad oes ots gennych is-deitlau).

EstoniaMae Kadri Simson yn adnabyddus am fod “bob amser wedi'i baratoi”Yn ogystal â“ gwenog ”. Roedd hi'n bwedi ei fagu yn nhref brifysgol TartuYn ac, unwaith yn Tallinn, arweiniodd y Parti Canolfan.

Y Ffindirenwebai Jutta Urpilainen yw afgweinidog cyllid ormer (a enwir yn 'bedwerydd gorau' Ewrop yn 2012) ac unwaith-leader y Democratiaid Cymdeithasol. Hi fydd y Ffindir's comisiynydd benywaidd cyntaf, ac mae'n debyg mai'r comisiynydd cyntaf i recordio a Albwm Nadolig. Roedd yn o'r enw Meddyliau Christmassy ac yn cynnwys fersiynau Jutta o Gwyl y Gaeaf ac Jingle Bells.

france, ar ôl ychydig o oedi, wedi ei enwi MarseillSyl's Goulard fel ei henwebai. Yn fyr a gweinidog amddiffyn, roedd y cyn ASE yn y gorffennol o dîm Ffrainc a negododd ar ailuno'r Almaen. Gwaith da, Sylvie.

Gwlad Groegenwebai Margaritis Schinas oedd until yn ddiweddar y Y Comisiwn Ewropeaidd'Sprif lefarydd ac mae wedi cael ei barasiwtio yn syth i mewn fel is-lywydd. Roedd yn ASE rhwng 2007 2009 a ac mae'n hysbys nad yw'n hoffi cael ei alw'n “a biwrocrat”. Hmm.

Hwngari wedi rhoi ASE László Trócsány yn y gymysgedd Berlaymont. Roedd yn Hwngari's gweinidog cyfiawnder o 2014-19 ac mae wedi gwasanaethu fel llysgennad i Wlad Belg a Ffrainc. Dywedir i fodyn deyrngar i'r Prif Weinidog Viktor Orbán. A allai fod mewn taith fras yn y gwrandawiadau dros rôl fel gweinidog cyfiawnder yn ôl adref.

iwerddon yn glynu wrth y Comisiynydd presennol Phil Hogan, y mae'r Llywodraeth Fine Gael fel gwneuthurwr bargen graff. Nid yw'n gefnogwr o Brexit yn gyffredinol, ac o Boris Johnson yn benodol. Byddwn yn gofyn iddo ei farn ar Guinness pan gawn y cyfle.

Yr Eidal wedi enwebu ei gyn-brif weinidog Paolo Gentiloni. Mae hefyd yn a cyn newyddiadurwr, a chyn-gweinidog materion tramor a chyfathrebu. Cain iawn, moesgar a diplomyddol. Llysenw er moviola, sy'n cyfieithu fel 'ssymudwr isel' in y dafodiaith Rufeinig leol.

Latfiawedi cynnig i fyny eto Valdis Dombrovskis, cyn Prif Weinidog gartref a chyn-cynorthwyydd labordy yn yr Almaen mewn bywyd blaenorol. Mae'n gyn ASE hefyd, sydd ar hyn o bryd yn dal comisiwn y Comisiwn Ewro a Deialog Gymdeithasol yn gryno, yn ogystal â bod yn gyfrifol am Sefydlogrwydd Ariannol, Gwasanaethau Ariannol ac Undeb Marchnadoedd Cyfalaf. Y tro hwn mae'n is-lywydd gweithredol y Comisiwn.

lithuania wedi enwebu Virginijus Sinkevičius, sef yr ieuengaf yn ddim ond 28-mlwydd-oed a dim ond ers 2016 y bu mewn gwleidyddiaeth. Mae'n known am gadw a Donald Trump 'Gwneud America yn Fawr Eto ' het yn ei swyddfa. Dylai hyn fod yn hwyl, yn enwedig os yw'n cwrdd â Mariya Gabriel ar Twitter…

Lwcsembwrg wedi dewis Nicolas Schmit dros y Berlaymont. Mae wedi gwasanaethu fel labour gweinidog o dan lywodraethau dan arweiniad y ddau Jean-Claude Juncker ac Xavier Bettel. Mae hefyd wedi gweithio gyferbyn â'i fos newydd pan daliodd von der Leyen yr un swydd yn yr Almaen.

Malta wedi enwebu ei Chomisiynydd benywaidd cyntaf yn Helena Dalli. Mae hi, wrth gwrs, yn seren ffilm (Cyfiawnder Terfynol), cyn-enillydd Miss Malta a chyn gystadleuydd Miss World - y cyfan pan oedd ei chyfenw yn Abela. Mae Ms Dalli hefyd yn rhywun ar adegau gweinidog deialog cymdeithasol a materion yr UE, ac icyflwyno'r bil cydraddoldeb priodasol yn Valletta.

Mae'r Iseldiroedd yn aros yn deyrngar i Frans Timmermans, a fethodd hefyd allan yn y swydd o lywydd, ond bydd yn Is-lywydd Gweithredol yn nhîm Ushi. Mae'n gyn-gweinidog tramor sy'n siarad sawl iaith, ac sydd hefyd - fel Juncker - ŵyr glöwr. Trwy hyn nid ydym yn datgelu yn unig nad dyna'r un taid.

gwlad pwyl yn dod â Janusz Wojciechowski atom yn lle Krzysztof Szczerski yn hwyr (a dynnodd yn ôl gan nad oedd eisiau'r portffolio amaeth). Mae'n a aelod o Lys Archwilwyr Ewrop, ond yn eironig yn cael ei gyhuddo o hyn o bryd afreoleidd-dra dros gostau teithio.

Portiwgalenwebai (benyw gyntaf erioed) yw Elisa Ferreira, sy'n economegydd a bu fllywodraethwr eputy Banc Portiwgal. Mae hi wedi gwasanaethu tri thymor fel ASE ac roedd chosen fel enwebai o flaen cyn Weinidog Seilwaith Marciau Pedro. Mae hi wedi cael y swydd o arwain ymlaen Cydlyniant a Diwygiadau.

Romania wedi cyflwyno ASE Rovana Plumb, sydd newydd ei ethol, ac mae'n debyg nad yw'n ffrindiau gorau â nhw Comisiynydd cyfredol Rwmania Corina Crețu. Mae Ms Plumb hefyd yn f Bucharestgweinidog cronfeydd yr UE.

Slofacia wedi enwebu diplomydd gyrfa Maroš Šefčovič fel ei gomisiynydd. Mae'n debyg bod Maroš yn fawr Star Trek ffan a ddywedodd unwaith Politico i “L.ive hir a ffynnu”. Gobeithio y bydd yn dangos, ahem, menter. Bydd ganddo ddigon o siawns, gan ei fod yn cadw rôl fel is-lywydd.

slofeniaenwebai Janez Lenarčič yn ddiplomydd gyrfa arall, sy'n hfel y gwasanaethwyd fel Ljubljana's llysgennad i'r OSCE, cyfarwyddwr yr OSCE's Swyddfa Sefydliadau Democrataidd a Hawliau Dynol, ac fel ysgrifennydd SlofeniaU parhaolN genhadaeth. Dyn ar y dde oedd y cyn-Brif Weinidog Janez Drnovšek.

Sbaen wedi cyflwyno Josep Borrell, y bydd rhai efallai'n ei gofio fel cynrychiolydd Sbaen in Valery Giscard d'Estangwedi methu yn y pen draw Confensiwn ar ddyfodol Ewrop yn ôl yn 2002, yn ogystal ag yn ei swydd fel afllywydd Senedd Ewrop.

Sweden, yn y cyfamser, yn rhoi i ni Ylva Johansson, sydd wedi bod yn briodinister cyflogaeth yn ôl gartref ers 2014. A fmathemateg ormers, athro ffiseg a chemeg, mae hi wedi wwedi ei weinyddu fel gweinidog mewn pum llywodraeth wahanol o dan dri phrif weinidog.

Ac yn olaf ...

Nid oes unrhyw enwebai yn y DU ar gyfer y Comisiwn, wrth gwrs, o ystyried Brexit. Mae’r Prif Weinidog Johnson wedi cael y gwaith o ddod o hyd i un, er nad oes neb yn hollol siŵr pa mor llwyddiannus y byddai unrhyw enwebai wedi bod beth bynnag, o ystyried gallu BoJo i golli ASau, brodyr ac, erbyn hyn, Llefarydd Tŷ’r Cyffredin.

Bydd y periglor presennol John Bercow yn gadael ei rôl naill ai yn yr etholiad nesaf neu ar 'Ddiwrnod Brexit', 31 Hydref, pa un bynnag sydd gyntaf. Yr wythnos diwethaf, wrth gwrs, cyhoeddodd brawd gwrthdaro gwrthdaro’r Prif Weinidog, Jo Johnson, ei fod yn ymddiswyddo fel AS a gweinidog mewn ymgais i wario, wrth i’r jôc fynd llai amser gyda'i deulu.

Archebwch! Orderrrrrr !!!

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Y Comisiwn Ewropeaidd, Iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli, UK

Sylwadau ar gau.