Dywed PM Johnson wrth y senedd - Gallwch chi glymu fy nwylo, ond ni fyddaf yn oedi #Brexit

| Medi 10, 2019
Dywedodd y Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Mawrth (10 Medi) na fyddai’n gofyn am estyniad i Brexit, oriau ar ôl i ddeddf ddod i rym yn mynnu ei fod yn gohirio ymadawiad Prydain o’r Undeb Ewropeaidd tan 2020 oni bai ei fod yn gallu taro bargen ysgariad, ysgrifennu William James ac Kylie MacLellan o Reuters.

Am yr eildro mewn wythnos, yna gwrthododd deddfwyr gais Johnson i geisio torri'r cam olaf trwy etholiad cenedlaethol cynnar.

Gyda dyfodol Brexit wedi ei dorri mewn ansicrwydd, ataliwyd y senedd tan Hydref 14, gan danio golygfeydd llawn tyndra yn Nhŷ’r Cyffredin lle cynhaliodd deddfwyr yr wrthblaid arwyddion yn darllen “distewi” ac yn “cywilydd arnoch chi” yn y Ceidwadwyr dyfarniad Johnson.

Roedd yn ymddangos bod Johnson wedi colli rheolaeth ar dynnu Prydain allan o’r Undeb Ewropeaidd gyda chymeradwyaeth y gyfraith, sy’n ei orfodi i geisio oedi oni bai ei fod yn gallu taro bargen newydd mewn uwchgynhadledd yn yr UE y mis nesaf.

Mae arweinwyr yr UE wedi dweud dro ar ôl tro nad ydyn nhw wedi derbyn cynigion penodol cyn uwchgynhadledd yr UE ar 17 a 18 Hydref, lle mae Johnson yn dweud ei fod yn gobeithio y gall sicrhau bargen.

“Bydd y llywodraeth hon yn bwrw ymlaen i drafod bargen, wrth baratoi i adael heb un,” meddai Johnson wrth y senedd ar ôl canlyniad y bleidlais ar etholiad cynnar.

“Af i’r uwchgynhadledd dyngedfennol honno ar Hydref yr 17th ac ni waeth faint o ddyfeisiau y mae’r senedd hon yn eu dyfeisio i glymu fy nwylo, byddaf yn ymdrechu i gael cytundeb er budd cenedlaethol… Ni fydd y llywodraeth hon yn gohirio Brexit ymhellach.”

Dywedodd arweinydd y Blaid Lafur yr Wrthblaid, Jeremy Corbyn, fod y blaid yn awyddus i gael etholiad, ond na fyddent yn cefnogi symudiad Johnson i gynnal un nes ei bod yn sicr bod oedi i Brexit wedi’i sicrhau.

“Mor awyddus â ni, nid ydym yn barod i fentro achosi trychineb dim bargen ar ein cymunedau,” meddai Corbyn.

Mae Brexit, symudiad geopolitical mwyaf arwyddocaol y Deyrnas Unedig ers degawdau, yn parhau i fod dan sylw fwy na thair blynedd ers refferendwm 2016, gyda chanlyniadau posibl yn amrywio o allanfa ar Hydref 31 heb gytundeb tynnu’n ôl i esmwytho’r trawsnewid, i gefnu ar yr ymdrech gyfan.

Bydd y bil sy’n ceisio rhwystro allanfa dim bargen, a basiwyd yn gyfraith ddydd Llun pan gafodd gydsyniad y Frenhines Elizabeth, yn gorfodi Johnson i geisio estyniad tri mis i ddyddiad cau Hydref 31 oni bai bod y senedd naill ai wedi cymeradwyo bargen neu wedi cydsynio gan 19 Hydref i adael heb un.

Wrth ymateb i bryderon y gallai’r llywodraeth anwybyddu’r ddeddfwriaeth, dywedodd y Gweinidog Tramor Dominic Raab yn gynharach wrth y senedd y byddai’r llywodraeth yn parchu rheolaeth y gyfraith ond ychwanegodd, “Weithiau gall fod yn fwy cymhleth oherwydd bod deddfau sy’n gwrthdaro neu gyngor cyfreithiol cystadleuol.”

Cymerodd Johnson yr awenau fel prif weinidog ym mis Gorffennaf ar ôl i’w ragflaenydd, Theresa May, fethu â gwthio’r Cytundeb Tynnu’n Ôl drwy’r senedd.

Dychwelodd y Senedd o’i gwyliau haf yr wythnos diwethaf, ac mae Johnson wedi colli pob un o’r chwe phleidlais a gynhaliwyd yn Nhŷ’r Cyffredin ers hynny. Bydd atal y senedd, neu luosogi, yn para am bum wythnos.

O dan uwch gynghrair Johnson, mae argyfwng Brexit tair blynedd Prydain wedi cynyddu gêr, gan adael marchnadoedd ariannol a busnesau yn ddryslyd gan amrywiaeth o benderfyniadau gwleidyddol y mae diplomyddion yn eu cymharu ag arddull Arlywydd yr UD Donald Trump.

Dywedodd BlackRock, cwmni buddsoddi yn yr Unol Daleithiau sy'n rheoli $ 6.8 triliwn o asedau, fod Brexit dim bargen neu refferendwm wedi dod yn fwy credadwy.

Mae'r bunt yn tocio enillion yn erbyn y ddoler, i sefyll ychydig yn uwch ddydd Llun ar $ 1.234. Neidiodd i uchafbwynt chwe wythnos o $ 1.2385 yn Llundain yn masnachu ar ôl i ddata economaidd guro rhagolygon.

Cymerodd Llefarydd Tŷ’r Cyffredin, John Bercow, hyrwyddwr y senedd wrth iddo symud i ailgyflwyno’r prif weinidog dros Brexit, swipe mawr yn Johnson wrth iddo gyhoeddi ddydd Llun y byddai’n sefyll i lawr o’r rôl, gan gyhoeddi rhybudd i’r llywodraeth i beidio â “ diraddio ”senedd.

Wrth i Bercow geisio atal y senedd nos Lun, ymhell ar ôl hanner nos, fe ddaeth stwff byr allan ger ei gadair wrth i wneuthurwyr deddfau’r wrthblaid ddal arwyddion a berwi.

“Nid yw hwn yn amlhau arferol,” meddai Bercow. “Nid yw’n nodweddiadol, nid yw’n safonol. Mae’n un o’r rhai hiraf ers degawdau ac mae’n cynrychioli nid yn unig ym meddyliau rhai cydweithwyr ond niferoedd enfawr o bobl y tu allan, gweithred o fiat gweithredol, ”meddai wrth siambr aflafar.

Mae Johnson, cyn newyddiadurwr a fu’n difetha’r UE ac a ddaeth yn ddiweddarach yn wyneb ymgyrch 2016 Vote Leave, wedi addo dro ar ôl tro i gyflawni Brexit ar 31 Hydref.

Dywedodd Iwerddon wrth Johnson ddydd Llun (9 Medi) bod yn rhaid iddo wneud cynigion penodol ar ddyfodol ffin Iwerddon pe bai unrhyw obaith o osgoi gwyriad dim bargen, gan ddweud na allai Dulyn ddibynnu ar addewidion syml.

“Yn absenoldeb trefniadau amgen y cytunwyd arnynt, nid oes unrhyw gefn llwyfan yn fargen i ni,” meddai Prif Weinidog Iwerddon, Leo Varadkar, yn sefyll wrth ochr Johnson, wrth gohebwyr.

“Rydym yn agored i ddewisiadau amgen, ond rhaid iddynt fod yn rhai realistig, yn gyfreithiol rwymol ac yn ymarferol, ac nid ydym wedi derbyn cynigion o'r fath hyd yma.”

Mae sylwadau di-flewyn-ar-dafod Varadkar yn nodi anhawster gambl Johnson o ddefnyddio bygythiad allanfa dim bargen i argyhoeddi’r Almaen a Ffrainc bod yn rhaid iddynt ailysgrifennu cytundeb ymadael a darwyd fis Tachwedd diwethaf.

“Rydw i eisiau dod o hyd i fargen, rydw i eisiau cael bargen,” meddai Johnson yn Nulyn, gan ychwanegu bod digon o amser i ddod o hyd i un cyn uwchgynhadledd mis Hydref yr UE.

Mae'r gyfraith a ddaeth i rym ddydd Llun yn caniatáu ar gyfer un senario lle gallai Brexit dim bargen ddigwydd ar Hydref 31 - pe bai'r senedd yn cymeradwyo allanfa dim bargen erbyn 19 Hydref.

Fodd bynnag, byddai'r senedd bresennol yn annhebygol o newid safiad a chymeradwyo allanfa dim bargen erbyn hynny.

Pleidleisiodd deddfwyr 311 i 302 ddydd Llun i fynnu bod y llywodraeth yn cyhoeddi dogfennau dros ei chynllunio ar gyfer Brexit dim bargen a chyfathrebiadau preifat gan swyddogion y llywodraeth sy'n ymwneud â phenderfyniad i atal y senedd.

Dywed y rhai sy’n galw am gyhoeddi’r dogfennau y byddant yn dangos bod y penderfyniad i atal y senedd wedi’i ysgogi’n wleidyddol, fel ffordd i gyfyngu ar y drafodaeth ar Brexit. Dywedodd y llywodraeth fod yr ataliad i roi cyfle i Johnson nodi agenda ddeddfwriaethol newydd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.