Mae'r DU yn ofni argyfwng wrth i 11.5 miliwn gael #AddictiveDrugs o bosibl

| Medi 10, 2019

Mae mwy a mwy o Brydeinwyr yn cael eu rhagnodi meddyginiaethau a allai fod yn gaethiwus fel pils cysgu, opioidau a chyffuriau lladd poen eraill, gan godi'r risg o argyfwng cyffuriau fel yr un yn yr Unol Daleithiau, meddai swyddogion iechyd ddydd Mawrth (10 Medi), yn ysgrifennu Kate Kelland o Reuters.

Mewn adroddiad a gomisiynwyd gan y llywodraeth, dywedodd ymchwilwyr yn Public Health England (PHE) fod tystiolaeth yn dangos “ers o leiaf 10 flynyddoedd yn ôl mae mwy o bobl yn rhagnodi mwy o’r meddyginiaethau hyn ac yn aml am fwy o amser”.

Yn 2017 i 2018 yn unig, rhagnodwyd 11.5 miliwn o oedolion yn Lloegr - mwy na chwarter y boblogaeth oedolion - un neu fwy o'r meddyginiaethau sy'n cael eu hadolygu, darganfu'r dadansoddiad PHE.

Roedd y meddyginiaethau'n cynnwys cyffuriau gwrth-bryder o'r enw bensodiasepinau a phils cysgu o'r enw cyffuriau z, yn ogystal â'r meddyginiaethau epilepsi a phryder gabapentin a pregabalin, cyffuriau gwrthiselder, a meddyginiaethau poen opioid.

Gall llawer o'r rhain fod yn gaethiwus a gallent achosi problemau i bobl sy'n eu cymryd neu'n dod oddi arnyn nhw, meddai PHE. Canfu'r adroddiad hefyd gyfraddau uwch o ragnodi i fenywod a phobl hŷn.

Er bod rhagnodi rhai cyffuriau, fel bensodiasepinau ac opioidau, wedi trochi ychydig yn ddiweddar ynghanol ofnau am yr epidemig marwol opioid yn yr Unol Daleithiau, mae eraill, fel y gabapentin, pregabalin, a rhai cyffuriau gwrthiselder, yn cael eu rhagnodi yn amlach ac am fwy o amser.

“Mae hyn yn golygu bod mwy o bobl mewn perygl o ddod yn gaeth iddynt neu gael problemau pan fyddant yn rhoi’r gorau i’w defnyddio,” meddai PHE.

“Mae hefyd yn costio llawer o arian i’r GIG (Gwasanaeth Iechyd Gwladol), y mae peth ohono’n cael ei wastraffu oherwydd nad yw’r meddyginiaethau’n gweithio i bawb drwy’r amser, yn enwedig os ydyn nhw’n cael eu defnyddio am gyfnod rhy hir.”

Mae epidemig opioid yn yr Unol Daleithiau wedi lladd bron i hanner miliwn o Americanwyr ers 1999, a rhybuddiodd adroddiad gan fforwm polisi’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn gynharach eleni nad yw’r Unol Daleithiau “o bell ffordd yn wynebu hyn argyfwng. ”

Dywedodd yr OECD ym Mharis fod marwolaethau sy'n gysylltiedig â defnydd opioid yn codi'n sydyn yn Sweden, Norwy, Iwerddon, a Chymru a Lloegr.

Wrth ymateb i adroddiad PHE, dywedodd Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Prydain ei bod yn gwylio argyfwng yr Unol Daleithiau yn agos ac yn anelu at gymryd camau i osgoi.

“Rydyn ni’n cymryd y profiad yn yr Unol Daleithiau o ddibyniaeth a dibyniaeth ar opioidau o ddifrif ac rydyn ni’n dilyn datblygiadau i ddysgu o’r camau mae gwledydd eraill yn eu cymryd i fynd i’r afael â’r mater hwn,” meddai mewn datganiad.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Cyffuriau, EU, Iechyd, UK

Sylwadau ar gau.