Tuag at fyd sy'n rhydd o #NuclearWeapons - Uchelgais #Kazakhstan

| Medi 11, 2019

Yn wyneb yr hinsawdd wleidyddol sydd ohoni a'r tensiynau geopolitical cynyddol, mae angen deialog. Mae'r polion yn uchel gyda bargen niwclear Iran yn cael ei bygwth yn ddifrifol, yr Unol Daleithiau a Rwsia wedi atal Cytundeb INF, a chydag ymdrechion rhyngwladol (yn enwedig ymgyrch Arlywydd yr UD Trump) i gyrraedd bargen niwclear gyda Gogledd Corea yn methu yn barhaus. Nid yw'r uchelgais i gyflawni byd heb arfau niwclear wedi bod mor bwysig ac amserol ers diwedd y Rhyfel Oer.

Yn yr amseroedd anodd hyn, nod Kazakhstan yw gosod esiampl galonogol wrth gefnogi'r ymdrech ryngwladol i ddileu arfau niwclear. Mae Kazakhstan yn rhan o Barth Heb Arfau Niwclear Canol Asia, sydd wedi creu ymrwymiad cyfreithiol rwymol gan holl genhedloedd Canol Asia i beidio â chynhyrchu, caffael, profi na meddu ar arfau niwclear. Mewn amseroedd blaenorol, arferai Kazakhstan feddu ar arfau niwclear strategol a thactegol Sofietaidd yn ystod y Rhyfel Oer, a ildiodd yn wirfoddol a'u trosglwyddo i Ffederasiwn Rwsia yn 1995. Er mwyn cryfhau ei achos, cychwynnodd Kazakhstan benderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn galw am Ddiwrnod Rhyngwladol Blynyddol yn Erbyn Profion Niwclear (a osodwyd ar 29 Awst), a gafodd ei urddo yn 2010 i gefnogi'r Cytundeb Gwahardd Prawf Niwclear Cynhwysfawr (CTBT). Disgwylir i Kazakhstan gynyddu ei rôl fel partner rhyngwladol hyfyw a dibynadwy yn y frwydr yn erbyn Arfau Niwclear, y mae'r UE yn chwarae rhan hanfodol ynddo.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Kazakhstan, Kazakhstan

Sylwadau ar gau.