Mae'r UE yn buddsoddi i wella cysylltiad ffordd rhwng # Hwngari a #Slovakia

| Medi 12, 2019

Mae'r UE yn buddsoddi € 552.6 miliwn i ehangu traffordd M30 a chysylltu dinas Miskolc yn Hwngari a thref Tornyosnémeti, ar y ffin â Slofacia. Hyn Cronfa cydlyniad bydd buddsoddiad yn caniatáu i draffig symud yn gyflymach, gwella diogelwch ar y ffyrdd a lleihau tagfeydd. Bydd y prosiect yn dwyn yn agosach at y cynllun rhwydwaith trafnidiaeth Ewropeaidd o'r enw 'Via Carpathia', gan gysylltu'r Baltig â'r moroedd Du ac Aegean. Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics (Yn y llun) Meddai: “Roedd disgwyl hir am y cysylltiad ffordd hwn a bydd o fudd uniongyrchol i filiwn o drigolion ardal Borsod-Abaúj-Zemplén, gydag amodau teithio cyflymach, mwy diogel a mwy cyfforddus. Yn y pen draw, bydd Hwngari a Slofacia yn elwa o drosglwyddiadau cadarnhaol gwell cysylltedd o ran swyddi, twf, twristiaeth a masnach. ”Mae gwaith a ariennir gan yr UE yn cynnwys adeiladu darn traffordd 60-km a phontydd 48. Bydd y gwaith adeiladu yn cynnwys cwmnïau lleol a dylid ei gwblhau ym mis Chwefror 2022.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Hwngari, Slofacia

Sylwadau ar gau.