Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cefnogi #VenezuelanRefugees ac yn cynnal cymunedau yn y gwledydd yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng

| Medi 12, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi defnyddio € 10 miliwn ychwanegol i gefnogi ffoaduriaid ac ymfudwyr Venezuelan trwy gryfhau galluoedd sefydliadau cenedlaethol, sefydliadau cymdeithas sifil a chymunedau cynnal yn y gwledydd yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng yn Venezuela - sef Colombia, Ecwador a Periw.

Wedi'i sianelu trwy'r UE Offeryn cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch, bydd y cymorth hwn yn cysylltu camau rhyddhad ar unwaith a choncrit â mesurau adfer a datblygu yn y dyfodol. Bydd ei ddull yn driphlyg: Bydd yn cryfhau galluoedd cofrestru ac adnabod ar gyfer ymfudwyr a ffoaduriaid, yn ariannu mesurau i leihau tensiynau a'r risg o drais gyda chymunedau cynnal, ac yn mynd i'r afael â bregusrwydd menywod, merched a bechgyn sy'n agored i fasnachu mewn pobl, rhywiol. a chamfanteisio llafur.

Yn ei chyfarfod ag Arlywydd Colombia Ivan Duque heddiw (12 Medi) yn Bogotá, bydd yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Federica Mogherini yn trafod, ymhlith pynciau eraill, yr heriau sy'n gysylltiedig â chynnal ffoaduriaid ac ymfudwyr o Venezuela. Colombia sy'n gartref i'r nifer fwyaf o Venezuelans wedi'u dadleoli - bron i 1.5 miliwn yn ôl yr amcangyfrifon diweddaraf. Yn gyfan gwbl, mae dros bedair miliwn o Venezuelans wedi gadael y wlad yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, yn dilyn dirywiad y sefyllfa economaidd-gymdeithasol, wleidyddol a diogelwch yn Venezuela.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, venezuela

Sylwadau ar gau.