Mae #EuropeanFiscalBoard yn cyhoeddi ei asesiad o reolau cyllidol yr UE

| Medi 12, 2019

y Bwrdd Cyllidol Ewrop wedi cyhoeddi asesiad o reolau cyllidol yr UE gyda ffocws penodol ar y ddeddfwriaeth chwech a dau becyn. Cyflwynodd Niels Thygesen, cadeirydd Bwrdd Cyllidol Ewrop, yr adroddiad yng nghyfarfod y Coleg. Fel rhan o'i waith ar ddyfnhau Undeb Economaidd ac Ariannol Ewrop, mae'r Comisiwn wedi cydnabod yr angen i adolygu rheolau cyllidol cyfredol yr UE, gan gynnwys yn y Adroddiad pum Llywyddion ' yn 2015 a'r map ffordd am ddyfnhau Undeb Economaidd ac Ariannol Ewrop a gyflwynir yn 2017. Yn y cyd-destun hwn, gwahoddodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Jean-Claude Juncker Fwrdd Cyllidol Ewrop ym mis Ionawr i gynnal yr asesiad sydd wedi’i gyhoeddi heddiw. Mae'r asesiad yn cynnwys rhan sy'n edrych yn ôl yn adolygu effeithiolrwydd y set gyfredol o reolau cyllidol yr UE a rhan sy'n edrych i'r dyfodol gyda syniadau ar sut y gallai'r rheolau esblygu. Mae Bwrdd Cyllidol Ewrop yn gorff annibynnol sydd â mandad i gynghori'r Comisiwn Ewropeaidd ar gyfeiriad cyffredinol polisi cyllidol ardal yr ewro ac i werthuso gweithrediad fframwaith llywodraethu cyllidol yr UE. Mae'r adroddiad ar gael yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.