Bu bwffe Johnson yn Lwcsembwrg, meddai bargen #Brexit yn dod i'r amlwg

| Medi 17, 2019

Dywedodd Boris Johnson o Brydain ddydd Llun (16 Medi) fod bargen Brexit yn dechrau dod i’r amlwg, ond dywedodd yr UE na chynigiodd ddim i dorri’r cyfyngder yn ystod ymweliad â Lwcsembwrg lle cafodd ei aflonyddu’n uchel gan brotestwyr a’i geryddu am geisio symud y bai , ysgrifennu Foo Yun Chee, Elizabeth Piper o Reuters.

“Peidiwch â gwneud yr UE yn ddyn drwg,” meddai Prif Weinidog Lwcsembwrg Xavier Bettel ar ôl cyfarfod â Johnson, gan ddisgrifio’r ansicrwydd ynghylch amseriad ac amodau ymadawiad Prydain o’r Undeb Ewropeaidd fel “hunllef”.

Ymunodd prif weinidog Prydain ag Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, i gael cinio ym mwyty Bouquet Garni, adeilad o'r 18fed ganrif o waliau cerrig noeth a nenfydau isel yng nghanol canoloesol Lwcsembwrg.

Dywedodd swyddog o Brydain fod eu cinio yn cynnwys wystrys cyw iâr wedi'u coginio'n gyfan gwbl a phockock wedi'i rostio â menyn gyda risotto hufennog.

Cafodd Johnson ei heclo o ddechrau ei ymweliad â dwsinau o Brydeinwyr - llawer ohonyn nhw'n ymddeol yn byw yn Lwcsembwrg - yn bwio, yn llafarganu ac yn dal baneri y tu allan i'r bwyty.

Chwyddodd y dorf a’r booing pan aeth ymlaen i gwrdd â Bettel, lle creodd o leiaf brotestwyr 50 a oedd yn aros y tu ôl i’r gatiau olygfa a oedd yn ymddangos allan o’i le yng nghanol tawel Lwcsembwrg fel arfer.

HYSBYSEB

Roedd siantiau “Ffasgaidd!”, “Stopiwch y coup! Dywedwch y gwir! ”A“ Cywilydd ar Boris ”, a chwaraeodd y protestwyr hyrddiau o gerddoriaeth a oedd yn cynnwys anthem“ Ode to Joy ”yr UE ac“ Ni allaf gael unrhyw foddhad ”.

Roedd Johnson i fod i annerch newyddiadurwyr ochr yn ochr â Bettel yn y cwrt ar ôl eu cyfarfod ond gadawodd yn syth, gan ddweud yn ddiweddarach na fyddai wedi bod yn deg ar brif weinidog Lwcsembwrg i gynnal cynhadledd newyddion yng nghanol din o brotestiadau.

Gyda llai na saith wythnos nes bod Prydain i fod i adael yr UE, nid yw Johnson eto wedi dod i gytundeb â Brwsel ar sut i reoli'r gwahaniad rhwng pumed economi fwyaf y byd a'i phartner masnachu mwyaf.

“STOPIO SIARAD - DEDDF”

Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn ysgwyd llaw ag Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, yn ystod cyfarfod yn Lwcsembwrg, Medi 16, 2019. REUTERS / Yves Herman

Mae Johnson yn gobeithio y gellir clincio bargen Brexit mewn uwchgynhadledd yn yr UE ar Hydref 17-18.

“Oes, mae siawns dda o gael bargen, ydw, gallaf weld ei siâp, gall pawb weld yn fras yr hyn y gellid ei wneud,” meddai wrth gohebwyr ar ôl ei gyfarfodydd yn Lwcsembwrg.

Fodd bynnag, dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd nad oedd Llundain wedi cynnig dewis arall yn lle cefn gefn Iwerddon sydd wedi rhwystro bargen ar ymadawiad Prydain o'r UE, gan roi darlleniad mwy diguro o'r cyfarfod rhwng Juncker a Johnson.

Ailadroddodd Johnson y byddai Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar ei dyddiad ysgariad Hydref 31, bargen neu ddim bargen, ac na fyddai’n gofyn am oedi.

HYSBYSEB

Fodd bynnag, dywedodd ei swyddfa y cytunwyd yn y cinio yn Lwcsembwrg y byddai sgyrsiau i ddod o hyd i fargen yn dwysáu.

Byddai trafodaethau’n cael eu codi i lefel wleidyddol - rhwng negodwr Brexit yr UE, Michel Barnier ac Ysgrifennydd Brexit Prydain, Stephen Barclay - o sgyrsiau lefel dechnegol yr wythnosau diwethaf, a byddai cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn ddyddiol.

Dyfodol ffin y tir rhwng aelod o'r UE Iwerddon a thalaith Brydeinig Gogledd Iwerddon yw mater canolog anghytuno rhwng Johnson a'r UE a rhyngddo ef a deddfwyr Prydain. Gwrthododd senedd Prydain dair gwaith bargen a drafodwyd gan ei rhagflaenydd Theresa May a oedd yn cynnwys y mecanwaith cefn llwyfan fel y'i gelwir i gadw'r ffin ar agor.

Dywedodd Juncker wrth Johnson dros ginio bod yn rhaid iddo gyflwyno cynigion ymarferol i ddisodli cefn Brexit.

Sioe sleidiau (Delweddau 6)

“Roedd yr Arlywydd Juncker yn cofio mai cyfrifoldeb y DU yw cyflwyno atebion gweithredol yn gyfreithiol sy’n gydnaws â’r Cytundeb Tynnu’n Ôl,” meddai’r Comisiwn Ewropeaidd mewn datganiad, gan gyfeirio at y fargen a gafodd ei tharo gan fis Mai. “Nid yw cynigion o’r fath wedi’u gwneud eto.”

Cymerodd Bettel linell galetach yn ei sylwadau ar ôl hebrwng Johnson allan, gan annog prif weinidog Prydain i “roi’r gorau i siarad a gweithredu” ac i roi’r gorau i geisio trosglwyddo’r bai i’r UE am ganlyniadau penderfyniad a wnaed gan bobl Prydain yn yr 2016 Refferendwm Brexit.

“Mae angen i’n pobl wybod beth sy’n mynd i ddigwydd iddyn nhw ymhen chwe wythnos. Mae angen eglurder arnyn nhw, mae angen sicrwydd arnyn nhw ac mae angen sefydlogrwydd arnyn nhw. Ni allwch ddal eu gwystl yn y dyfodol ar gyfer enillion gwleidyddol plaid, ”meddai i gymeradwyo a lloniannau uchel gan y protestwyr.

“Felly nawr mae ar Mr Johnson, mae ganddo ddyfodol holl ddinasyddion y DU a phob dinesydd o’r UE sy’n byw yn y DU yn ei ddwylo. Ei gyfrifoldeb ef yw hyn. Mae eich pobl, ein pobl yn dibynnu arnoch chi. Ond mae'r cloc yn tician - defnyddiwch eich amser yn ddoeth. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Lwcsembwrg, UK

Sylwadau ar gau.