Cyn Cynulliad #UNGeneral - pleidleisio allweddol ar yr hyn y mae Ewropeaid yn ei feddwl am fargen #Iran, ymyrraeth Rwsia, #ChinaTradeWars a #ClimateChange

| Medi 20, 2019

Wrth i arweinwyr byd-eang baratoi i ddisgyn i Efrog Newydd ar gyfer Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig (UNGA) ac Uwchgynhadledd Gweithredu ar yr Hinsawdd yr wythnos nesaf, mae Susi Dennison, o'r felin drafod arobryn y Cyngor Ewropeaidd ar Gysylltiadau Tramor (ECFR), yn credu bod mandad ar gyfer UE mwy actif ar faterion rhyngwladol.

Dadleua Dennison, Uwch Gymrawd ac arbenigwr mewn pŵer Ewropeaidd, fod awydd cynyddol ymhlith Ewropeaid am gyfuno “sofraniaeth” yn strategol ar draws uchelgeisiau a rennir - er enghraifft, mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd; Ymosodedd ac ymyrraeth Rwsia mewn etholiadau rhyngwladol; Diarfogi niwclear Iran; ac arferion masnach ymosodol Tsieina a'r UD - ac y dylai'r UE fod yn fwy pendant ar draws y materion hyn, mewn digwyddiadau fel Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Gan dynnu sylw at ganfyddiadau ymarfer pleidleisio mawr - o Ewropeaid 60,000 yn Aelod-wladwriaethau 14 yr UE - mae Ms Dennison yn credu bod cyfle i arweinwyr Ewropeaidd a'r UE arwain ar lawer o'r pynciau sy'n cael eu trafod yn Efrog Newydd.

Dywedodd Dennison, Uwch Gymrawd yn ECFR: “Wrth i arweinwyr gwleidyddol Ewrop fynd i Efrog Newydd, mae’r data barn hwn yn dangos bod pleidleiswyr y cyfandir eisiau i’r UE sefyll dros Ewropeaid ar lwyfan y byd.

“Tra bod Ewropeaid wedi cael eu llethu gan berfformiad polisi tramor yr UE yn ystod y blynyddoedd diwethaf, maen nhw o flaen eu gwleidyddion wrth ddeall yr angen am Ewrop gryfach mewn byd lle gallai uwch-bwerau mwy ymosodol a chenedlaetholgar ei wthio o gwmpas.

“Nid oes angen gwerthu Ewropeaid ar y syniad o gydweithrediad Ewropeaidd ar newid yn yr hinsawdd, diogelwch a masnach - mae angen eu gwerthu yn ôl gallu Ewrop i gyflawni.”

Canfu'r ymarfer pleidleisio dywededig, a oedd yn rhan o adroddiad a gyhoeddwyd gan ECFR yr wythnos diwethaf:

  • O ran Iran, mae mwyafrif o Ewropeaid (57%) yn gefnogol i ymdrechion yr UE i gynnal y Cydgynllun Gweithredu Cynhwysfawr (JCPOA), 'bargen niwclear', y cytunwyd arno yn 2015. Mae'r gefnogaeth i'r fargen gryfaf yn Awstria (67%) a'r gwannaf yn Ffrainc (47%).
  • Mae mwy na hanner ymatebwyr yr arolwg (57%) yn credu nad yw buddiannau economaidd Ewrop, vis-à-vis China, wedi'u diogelu'n ddigonol - gyda'r sefyllfa hon gan bron i dri chwarter y pleidleiswyr yn Ffrainc (72%) a'r Eidal (72%) , a bron i ddwy ran o dair yn Sbaen (64%), yr Almaen (62%) a Gwlad Groeg (62%).
  • Mae cyfrannau mawr o bleidleiswyr yn Ewrop yn credu bod Rwsia yn ceisio tanseilio ac ansefydlogi strwythurau gwleidyddol ar draws y cyfandir, a bod gan lywodraethau cenedlaethol gamau diogelu annigonol i amddiffyn rhag ymyrraeth o'r fath. Mynegwyd y farn, bod strwythurau cenedlaethol yn agored i bropaganda ac ymyrraeth Rwsia, yn gryf yng Ngwlad Pwyl (63%), yr Iseldiroedd (55%), yr Almaen (54%), Sweden (52%), Rwmania (52%) a Denmarc (51%).
  • Mae o leiaf 40% o bleidleiswyr ym mhob un o'r gwledydd polled yn credu bod polisi cosbau cyfredol yr UE yn erbyn Rwsia yn “gytbwys” yn gyfiawn neu ddim yn ddigon anodd. Roedd y gefnogaeth i bolisi anoddach ar ei gryfaf yng Ngwlad Pwyl (55%) ac yn wannaf yn Slofacia (19%).
  • Mae mwy na hanner y pleidleiswyr ym mhob gwlad a arolygwyd - ar wahân i'r Iseldiroedd a Ffrainc - yn credu y dylid rhoi blaenoriaeth i fesurau i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, hyd yn oed mewn perygl o ffrwyno twf economaidd. Roedd cefnogaeth i hyn yn fwyaf poblogaidd yn Rwmania (77%), Gwlad Groeg (74%), yr Eidal (74%), a Hwngari (73%). '

    Melin drafod pan-Ewropeaidd yw'r Cyngor Ewropeaidd ar Gysylltiadau Tramor (ECFR). Wedi'i lansio ym mis Hydref 2007, ei amcan yw cynnal ymchwil a hyrwyddo trafodaeth wybodus ledled Ewrop ar ddatblygu polisi tramor cydlynol ac effeithiol sy'n seiliedig ar werthoedd Ewropeaidd. Mae ECFR yn elusen annibynnol ac wedi'i hariannu o amrywiaeth o ffynonellau. Am fwy o fanylion, cliciwch yma.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cenhedloedd Unedig, US

Sylwadau ar gau.