Mae ASEau yn rhoi hwb i gefnogaeth i ymchwil yr UE a #Erasmus

| Medi 23, 2019

ASEau a gymeradwywyd, trwy bleidleisiau 614 o blaid, 69 yn erbyn ac ymataliadau 10, a Hwb o € 100 miliwn i raglenni blaenllaw'r UE Horizon 2020 (€ 80 miliwn ar gyfer cyllid ymchwil) ac Erasmus + (€ 20 miliwn ar gyfer symudedd ieuenctid), fel y penderfynwyd gan Senedd Ewrop a'r Cyngor yn eu cytundeb ar gyllideb 2019 UE ym mis Rhagfyr 2018.

Mewn pleidlais arall, cytunwyd â phleidleisiau 601 o blaid, 40 yn erbyn ac ymataliadau 12 i dychwelyd ail-lenwi cyllideb € 1.8 biliwn o 2018 i aelod-wladwriaethau'r UE, trwy ostyngiad yng nghyfraniadau'r gwledydd i gyllideb yr UE. Ymarfer blynyddol yw hwn, y gwarged fel arfer yn deillio o log a dirwyon diofyn a dderbynnir gan y Comisiwn, yn ogystal â than-weithredu rhaglenni'r UE.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, addysg, Erasmus, EU

Sylwadau ar gau.